تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۶ | نویسنده : بی دل
اگر همه سکه داشتند،دلها سکه را بیش از خدا نمی پرستیدند
و یک نفر کنار خیابان خواب گندم نمی دید تا دیگری از سر جوانمردی بی ارزش ترین سکه اش را نثارش کند...


تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
وفا
آدمیان..

 

همچون فریادهای من از مرگ عشق

باران می بارد به سقف  اتاقم

تا که فرو ریزد و مرا در این لحظه های تنهایی آسوده سازد

و دیگر هیچ فریادی به گوش نمی رسد که از

مرگ عشق سخن گوید

و شما آدمیان باز هم به عشق بی فرجام و فانی خود ادامه می دهید

زیرا صدایی نیست که شما را آگاه کند که

ای آدمیان عشق مرده است


تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
سلام به شما دوستان بزرگوار .امیدوارم که در کمال صحت و سلامتی باشین.من فرزانه اهل بوشهر هستم. از شما خواهش میکنم که نظر خودتون رو درباره ی مطالب وبلاگم بدید.

                                                                                                                     با تشکر فرزانهتاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
ای انکه دور ازمنو در قلب منی ، با خبر باش که دنیای منی

سلام .....

امیدوارم که در کمال سلامتی باشی.این تکه شعرو بالا نوشتم که یادت بیارم که هنوز بیادتم.

                                                                                                              باتشکر فرزانهتاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
حلالم کن اگرازآب دریا من برایت قطره بودم
در ایــن عالــم به چشــم مهربانــت ذره بــودم
سرابـی دور، درخـت بی بـری بــودم برایـت
نـدیـدی روز خـوش بـا مـن، بمیــرم من بـرایـت
یکی شیدا، یکی عاشق به نقش خانه دوست
خدایا عاشقی است هردو، کدامیـن راه نیکوست؟
نمی دانی که عمر و هستی و جانم توبودی
حلالم کن که بـی عشـق تو می میــرم بـه زودیتاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

دوستت دارم
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌

تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

امروز همه چی رو سوزوندم.
آره درست فکر کردی!
بهترين خاطرات زندگيم رو ميگم.
خيلی زود شعله ور شد.
يه گوشه نشستم زانو هامو توو سينم جمع کردم و خاکستر شدنش رو ديدم.
دقيقا مثل عشقی که سر تا پای وجودم رو آتش زد و خاکسترم کرد.
وقتی که دکترای LOVE رو هم بگيری و چيزی جز يه قلب شکسته و تنهايی ای که هر روز
ذره٬ ذره وجودتو می خوره چی کار می کنی؟تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
دوستم داشته باش ، دوستم داشته باش
بادها دلتنگند ، دستها بيهوده ، چشمها بي رنگند
دوستم داشته باش
شاخه ها مي لرزند ، برگها مي سوزند ، يادها مي گندند
باز شو تا پرواز ، سبز باش از آواز ، آشتي كن با رنگ ، عشق بازي با ساز
دوستم داشته باش
سيبها خشكيده ، ياسها پوسيده ، شير هم ترسيده
دوستم داشته باش
عطرها در راهند ، دوستت دارم ها ، آه چه كوتاهند
دوستت خواهم داشت ، بيشتر از باران ، گرمتر از لبخند، داغ چون تابستان
دوستت خواهم داشت
شادتر خواهم شد ، ناب تر ، روشن تر ، بارور خواهم شد
دوستم داشته باش
برگ را باور كن ، آفتابي تر شو ، باغ را از بر كن
دوستم داشته باش
عطرها در راهند ، دوستت دارم ها ، آه چه كوتاهند
خواب ديدم در خواب آب آبي تر بود، نور پر سوز نبود، زخم شرم آور بود
خواب ديدم در تو، رود از تب مي سوخت، نور گجسو مي بافت، باغچه گل مي دوخت
دوستم داشته باش
عطرها در راهند ، دوستت دارم ها ، آه چه كوتاهند.
تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

آرزو دارم


آرزو دارم دستی در دستانم بود و مرا نوازش ميكرد و ای كاش آن دست ، دستان مهربان تو بود !

آرزوی آغوش گرمی را دارم كه مرا در آغوش خود بگيرد و در آغوشش با من با صدای

آهسته درد دل كند و ای كاش آن آغوش ، آغوش گرم تو بود!

آرزوی يك بوسه را دارم ، بوسه ای از سوی يك لب سرخ ، از سوی كسی كه زندگی

من است و با تمام وجود دوستش دارم ، كاش و ای كاش آن بوسه از سوی تو بود.

آرزوی پرواز را دارم ، پرواز از اين سرزمين بی محبت ، ميخواهم سفر كنم ، سفر به

سوی سرزمين خوشبختی ها و كاش همسفری بود و آن همسفر من تو بودی!

آروزی شنيدن صدای نفسهايت را دارم ، كاش فاصله ای نبود و كاش ما در كنار هم

بوديم تا صدای نفسهای گرمت را احساس كنم ، كاش مرزی نبود بين ما و ای كاش اگر

هم مرزی بود آن مرز تو بودی!

آرزو دارم دست درون موهايت كنم و برايت در يك شب عاشقانه آواز لالايی را بخوانم ،

كاش همبستری بود و آن همبستر من تو بودی!

آرزو دارم حتی از دوردست ها نيز چهره ات را ببينم ، اما !


ای يار بعد از سفر كردنت همه چيز برايم يك رويا شده است و ديدنت برايم يك آرزوی بزرگ


تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
    

مجنون چو شنید پند خویشان         از تلخی پند شد پریشان
زد دست و درید پیرهن را         کاین مرده چه می‌کند کفن را
آن کز دو جهان برون زند تخت         در پیرهنی کجا کشد رخت
چون وامق از آرزوی عذرا         گه کوه گرفت و گاه صحرا
ترکانه ز خانه رخت بربست         در کوچگه رحیل بنشست
دراعه درید و درع می‌دوخت         زنجیر برید و بند می‌سوخت
می‌گشت ز دور چون غریبان         دامن بدریده تا گریبان
بر کشتن خویش گشته والی         لاحول ازو به هر حوالی
دیوانه صفت شده به هر کوی         لیلی لیلی زنان به هر سوی
احرام دریده سر گشاده         در کوی ملامت او فتاده
با نیک و بدی که بود در ساخت         نیک از بد و بد ز نیک نشناخت
می‌خواند نشید مهربانی         بر شوق ستاره یمانی
هر بیت که آمد از زبانش         بر یاد گرفت این و آتش
حیران شده هر کسی در آن پی         می‌دید و همی گریست بر وی
او فارغ از آنکه مردمی هست         یا بر حرفش کسی نهد دست
حرف از ورق جهان سترده         می‌بود نه زنده و نه مرده
بر سنگ فتاده خوار چون گل         سنگ دگرش فتاده بر دل
صافی تن او چو درد گشته         در زیر دو سنگ خرد گشته
چون شمع جگر گداز مانده         یا مرغ ز جفت باز مانده
در دل همه داغ دردناکی         بر چهره غبارهای خاکی
چون مانده شد از عذاب و اندوه         سجاده برون فکند از انبوه
بنشست و به هایهای بگریست         کاوخ چکنم دوای من چیست
آواره ز خان و مان چنانم         کز کوی به خانه ره ندانم
نه بر در دیر خود پناهی         نه بر سر کوی دوست راهی
قرابه نام و شیشه ننگ         افتاد و شکست بر سر سنگ
شد طبل بشارتم دریده         من طبل رحیل برکشیده
ترکی که شکار لنگ اویم         آماجگه خدنگ اویم
یاری که ز جان مطیعم او را         در دادن جان شفیعم او را
گر مستم خواند یار مستم         ور شیفته گفت نیز هستم
چون شیفتگی و مستیم هست         در شیفته دل مجوی و در مست
آشفته چنان نیم به تقدیر         کاسوده شوم به هیچ زنجیر
ویران نه چنان شد است کارم         کابادی خویش چشم دارم
ای کاش که بر من اوفتادی         خاکی که مرا به باد دادی
یا صاعقه‌ای درآمدی سخت         هم خانه بسوختی و هم رخت
کس نیست که آتشی در آرد         دود از من و جان من برآرد
اندازد در دم نهنگم         تا باز رهد جهان ز ننگم
از ناخلفی که در زمانم         دیوانه خلق و دیو خانم
خویشان مرا ز خوی من خار         یاران مرا ز نام من عار
خونریز من خراب خسته         هست از دیت و قصاص رسته
ای هم نفسان مجلس ورود         بدرود شوید جمله بدرود
کان شیشه می که بود در دست         افتاده شد آبگینه بشکست
گر در رهم آبگینه شد خورد         سیل آمد و آبگینه را برد
تا هر که به من رسید رایش         نازارد از آبگینه پایش
ای بی‌خبران ز درد و آهم         خیزید و رها کنید راهم
من گم شده‌ام مرا مجوئید         با گم شدگان سخن مگوئید
تا کی ستم و جفا کنیدم         با محنت خود رها کنیدم
بیرون مکنید از این دیارم         من خود به گریختن سوارم
از پای فتاده‌ام چه تدبیر         ای دوست بیا و دست من گیر
این خسته که دل سپرده تست         زنده به توبه که مرده تست
بنواز به لطف یک سلامم         جان تازه نما به یک پیامم
دیوانه منم به رای و تدبیر         در گردن تو چراست زنجیر
در گردن خود رسن میفکن         من به باشم رسن به گردن
زلف تو درید هر چه دل دوخت         این پرده‌دری ورا که آموخت
دل بردن زلف تو نه زور است         او هندو و روزگار کور است
کاری بکن ای نشان کارم         زین چه که فرو شدم برآرم
یا دست بگیر از این فسوسم         یا پای بدار تا ببوسم
بی کار نمی‌توان نشستن         در کنج خطاست دست بستن
بی‌رحمتم این چنین چه ماندی         (ارحم ترحم) مگر نخواندی
آسوده که رنج بر ندارد         از رنجوران خبر ندارد
سیری که به گرسنه نهد خوان         خردک شکند به کاسه در نان
آن راست خبر از آتش گرم         کو دست درو زند بی‌آزرم
ای هم من و هم تو آدمیزاد         من خار خسک تو شاخ شمشاد
زرنیخ چو زر کجا عزیز است         زان یک من ازین به یک پشیز است
ای راحت جان من کجائی         در بردن جان من چرائی
جرم دل عذر خواه من چیست         جز دوستیت گناه من چیست
یکشب ز هزار شب مرا باش         یک رای صواب گو خطا باش
گردن مکش از رضای اینکار         در گردن من خطای اینکار
این کم زده را که نام کم نیست         آزرم تو هست هیچ غم نیست
صفرای تو گر مشام سوز است         لطفت ز پی کدام روز است
گر خشم تو آتشی زند تیز         آبی ز سرشک من بر او ریز
ای ماه نوم ستاره تو         من شیفته نظاره تو
به گر به توام نمی‌نوازند         کاشفته و ماه نو نسازند
از سایه نشان تو نه پرسم         کز سایه خویشتن می‌بترسم
من کار ترا به سایه دیده         تو سایه ز کار من بریده
بردی دل و جانم این چه شور است         این بازی نیست دست زور است
از حاصل تو که نام دارم         بی‌حاصلی تمام دارم
بر وصل تو گرچه نیست دستم         غم نیست چو بر امید هستم
گر بیند طفل تشنه در خواب         کورا به سبوی زر دهند آب
لیکن چو ز خواب خوش براید         انگشت ز تشنگی بخاید
پایم چو دولام خم‌پذیر است         دستم چو دو یا شکنج گیر است
نام تو مرا چو نام دارد         کو نیز دویا دولام دارد
عشق تو ز دل نهادنی نیست         وین راز به کس گشادنی نیست
با شیر به تن فرو شد این راز         با جان به در آید از تنم باز
این گفت و فتاد بر سر خاک         نظارگیان شدند غمناک
گشتند به لطف چاره سازش         بردند به سوی خانه بازش
عشقی که نه عشق جاودانیست         بازیچه شهوت جوانیست
عشق آن باشد که کم نگردد         تا باشد از این قدم نگردد
آن عشق نه سرسری خیالست         کورا ابد الابد زوالست
مجنون که بلند نام عشقست         از معرفت تمام عشقست
تا زنده به عشق بارکش بود         چون گل به نسیم عشق خوش بود
واکنون که گلش رحیل یابست         این قطره که ماند ازو گلابست
من نیز بدان گلاب خوشبوی         خوش می‌کنم آب خود درین جوی

   تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

بعد از اين چند صباح به كجا بايد رفت؟

 

طي شد اين عمر تو داني به چسان؟پوچ و بس تند چنان باد زمان

 

همه تقصير من است اين كه خودم مي دانم ، كه نكردم فكري

 

كه تامل ننمودم روزي ، ساعتي يا آني،كه چسان مي گذرد عمر گران

 

كودكي رفت به بازي به فراغت به نشاط،فارغ از نيك و بد و مرگ و حيات

 

همه گفتند كنون تا بچه است، بگذاريد بخندد شادان،كه پس از اين دگرش فرصت خنديدن نيست

 

بايدش ناليدن، من نپرسيدم هيچ،كه پس از اين ز چه رو، نتوان خنديدن؟

 

هيچ كس نيز نگفت زندگي چيست چرا مي آيم؟، بعد از اين چند صباح به كجا بايد رفت؟

 

با كدامين توشه، به سفر بايد رفت؟، من نپرسيدم هيچ ، هيچ كس نيز نگفت

 

نوجواني سپري شد به بازي به فراغت به نشاط،فارغ از نيك و بد و مرگ و حيات

 

بعد از آن باز نفهميدم من،كه چسان عمر گذشت،ليك همه گفتند

 

كه جوان است هنوز، بگذاريد جواني بكند، بهره از عمر بَرد كامروايي بكند

 

بگذاريد كه خوش باشد و مست، بعد از اين باز ورا عمري هست

 

يك نفر بانگ براورد كه او،از هم اكنون بايد، فكر آينده كند، ديگري آوا داد

 

كه چو فردا بشود فكر فردا بكند،سومي گفت همانگونه كه ديروزش رفت

 

بگذرد امروزش همچنين فردايش، با همه اين احوال، من نپرسيدم هيچ

 

 

كه چسان دي بگذشت،آن همه قدرت و نيروي عظيم، به چه ره مصرف گشت؟

 

نه تفكر نه تعمق و نه انديشه دمي، عمر بگذشت به بي حاصلي و بي خبري

 

چه تواني كه ز كف دادم مفت،من نفهميدم و كس نيز مرا هيچ نگفت

 

قدرت عهد شباب،مي توانست مرا تا به خدا پيش برد، ليك بيهوده تلف گشت جواني

 

هيهات..................

 

آن كساني كه نمي دانستند،زندگي يعني چه؛رهنمايم بودند،عمرشان طي شده بيهوده و بي ارزش و كار

 

و مرا مي گفتند كه چو آنها باشم،كه چو آنها دايم،فكر خوردن باشم فكر گشتن باشم

 

فكر تامين معاش، فكر ثروت باشم،فكر همسر باشم،كس مرا هيچ نگفت

 

زندگي ثروت نيست،زندگي داشتن همسر نيست، فكر خود بودن و غافل ز جهان بودن نيست

 

من نفهميدم و كس نيز مرا هيچ نگفت،و صد افسوس كه چون عمر گذشت معنيش فهميدم

 

حال مي پندارم هدف از زيستن اينست رفيق، من شدم خلق كه با عزمي جزم

 

پاي از بند هواها بگسلم،پاي در راه حقايق بنهم، با دلي آسوده

 

فارغ از شهوت و آز و حسد و كينه و بخل، مملو از عشق و جوانمردي و علم

 

در ره كشف حقايق كوشم،شربت جرات و اميد و شهادت نوشم، زره جنگ براي بد و نا حق پوشم

 

ره حق پويم و حق جويم و پس حق گويم،آنچه آموخته ام بر دگران نيز نكو آموزم

 

شمع راه دگران گردم و با شعله ي خويش،ره نمايم به همه گرچه سراپا سوزم

 

من شدم خلق كه مثمر باشم،نه چنين زايد و بي جوش و خروش،عمر بر باد و به حسرت خاموش

 

اي صد افسوس كه چون عمر گذشت، معنيش فهميدم...تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
هیچکی از رفتن من غصه نخوردهیچکی با موندن من شاد نشد
وقتی رفتم کسی قلبش نگرفت بغض هیچ آدمی فریاد نشد
وقتی رفتم کسی گریش نگرفت اشکشو کسی نریخت پشت سرم
راستی که بی کسی درد بدی یه منم انگار همیشه تو سفرم
وقتی رفتم کسی غصش نگرفت وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد
وقتی رفتم ، نه که بارون نگرفت هوا صاف و خیلی هم آفتابی بود
اگه شب می رفتم و خورشید نبود آسمون خوب می دونم ، مهتابی بود
چشمی با رفتن من خیره نموند به در و به آسمونو پنجره
می دونم ، خیلیا گفتن چیزی نیست ماتم نداره ، بذار بره
وقتی رفتم کسی اشکش نیومد نیومد هیچ جا صدای گریه ای
توی این دنیای بد ، هیچکی نداشت از سفر رفتن من ، گلایه ای
هیچ کسی نگاش برام ابری نشد زلزله ، هیچ دلی رو تکون نداد
راس راسی ، واسه کسی مهم نبود نه که فکر کنی بود و نشون نداد
چهره ی هیچ کسی پژمرده نبود گلا اما همه پژمرده بودن
کسایی که واسشون مهم بودم همه شاید یه جوری مرده بودن
دم رفتن کسی حرفی نمی زد همه ساکت بودن و بی سر و صدا
یه نگهبان که ما رو نگا می کرد زیر لب گفت ، به سلامتی کجا ؟
اشک و خندم دو تایی کنار هم با یه لحن مهربون جواب دادن
انگاری یه عالمه کوههای سخت از رو شهر شونه ی من ، افتادن
این سوال مهربونو ، بی ریا پرسش ساده ی یه غریبه بود
کسی که اسم منم نمی دونست زیر چشماش غمی بود ، داغ و کبود
دم رفتن کسی گفت سفر به خیرکه واسم غریب و ناشناخته بود
اما اون وقتی رسید که قلب من همه ی آرزوهاشو باخته بود
بهتره اهالی رویامونوبدون توقعی ، جواب کنیم
نباید حتی رو بهترین کسا توی بدترین جاها ، حساب کنیم


تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل
1-Nabardhaye zendegi hamishe be nafe ghavitarinha va saritarinha payan nemipazirad,bord ba kasi ast ke BORDAN ra BAVAR darad."napelon"
2-Yek nasihat:movazebe khodet bash!yek khahesh:aslan avaz nasho!yek arezoo:faramoosham nakon!yek doroogh:toro doost nadaram!yek haghighat: delam barat tang shode.
3-Zendegi mesle piyaze,harchi bishtar to bahresh bery,ashk rikhtanet bishtare,say kon be zendegy labkhand bezani,shayad in labkhand taskini bashe baraye ashkaye rafte
4-Sarnevesht 3 dafe be adam dorugh mige.Bare 1 mogheyi ke bedonyat miyare.Bare 2 mogheyi ke asheghet mikone.Bare 3 zendegiro azat migire ta befahmi hamash khab boode va bas.
5-Vaghty moalem porsid eshgh chan bakhshe?zood dastamo bala bordamo goftam 1 bakhsh,ama az vaghty toro shenakhtam fahmidam eshgh 3 bakhshe:atashe didane to...shooghe ba to boodan...va andoohe bi to boodan.
6-Dust nadaram ke begam doset daram dost daram ke befahmi doset daram.
7-Age emshab ye adame chagho gonde omad to otageto toro andakht tuye kise aslan natars,man az baba noel khastam toro baram hedye krismas biyare(kirismas mobarak).
8-Pish az sahar tarik ast,ama takonun nashode ke aftab tolu nakonad.Be sahar etemad konid.
9-Tarhe cheshmanat zamine mohabbat bod va man ghanone jazebeat ra rozi ke sibe sorkhe delam oftad fahmdiam.
10-Mikham gholakamo beshkunam ba nesfe pulesh nazeto bekharam ba nesfe digash ye jabe medad rangi bekharam nazeto bekesham.
11-Harvaght bade 1200 sal rafti oon 2nya,vaghti khsti az pole serat rad beshi,age behet goftan yeki halalet nakarde oon manam ke be in bahane mikham 1 bare dige bebinamet.
12-Ino YAD begir ke hamishe be YADE ouni bashi ke hamishe be YADET boode!Hich vaght say nakon YADE ounio ke be YADET bode az YADET bebari,choon hamishe az hamechi,oon YADE ke mimoone,ino YADET bashe pas az YAD nabaresh.
13-Dusti entekhab kon ke delesh oun ghadr bozorg basheh ke vase ja shodan to delesh majbor nashi khodeto kochek koni.
14-Hamishe afradi hastan ke to ra miazarand ba in hal hamvareh be digaran etemad kon ama movazeb bash ke be kasi ke to ra azorde ast dobareh etemad nakoni.
15-Khahesh az khoda lezzat ast,agar baravarde shavad nemat ast,agar nashavad hekmat ast.Khahesh az khalghe khoda zellat ast,agar baravarde shavad mennat ast,agar nashavad kheffat ast.
16-Nagu bare geran budimo raftim nagu namehraban budimo raftim,akhe inha dalile mohkami nist begu ba digaran budimo raftim.
17-Badtarin dard in nist ke eshghat bemirad,badtarin dard in nist ke be kasi ke dustash dari naresi,badtarin dard in nist ke eshghat be to naro bezanad,badtarin dard in nist ke ashgehe yeki bashi va ou nadanad,dard ine ke yeki bemireh;ounvaght befahmi dustet dashteh.
18-Eshghro add kon.Be ehsasate ziba pm bede.Ghamro delet kon.Jahaye badro rename kon.Baraye ghorur off bezar va behesh begu beshkan akhe donya 2 ruze.Dorugh va khianatro hack kon.Az ensaniat copy begir va send to all kon.
19-Az man porsidi ke tanha arezut chiye manam goftam tanha arezum in hast ke to be arezuhat beresi ama namidunestam ke arezuye to hamashe in hast ke zudtar az man joda beshi.
20-Hame migan 1 saat yani 60 daghighe,va 1 daghighe yani 60 Saniyeh amma hichkas behem nagoft ke 1 saniyeh bi to yani 60 sal.
21-Kash mishod ashk ra tahdid kard...modate labkhand ra tamdid kard...kash mishod az miane lahzehaye zendegi...lahzeye didar ra nazdik kard.
22-Negaham kard,pendashtam dustam darad.Negaham kard,dar negahash hezaran shoghe eshgh khandam.Negaham kard,baedha fahmidam ke fagaht negaham kard.
23-Zendegi ra dust daram na dar ghafas,eshgh ra dust daram na dar havas,to ra dust daram " ta akharin nafas ".
24-Agar dabire fizik budam sabet mikardam ke chegune shoae negahat az markaze ghalbam migozarad...agar dabire shimi budam name to ra dar ghalbam pakhsh mikardam ta mahlul ba mohabat shavad...agar dabire dini budam midanestam ke bad az khoda to ra miparastam ...agar dabire joghrafi budam midanestam ke khosh abo hava tarin mantaghe aghushe garme tost...va agar dabire zaban budam ba zabane bi zabani migoftam "I Love You".
25-YADAM bashe ke YADET bashe ke YADAM biyari ke YADET bedam ke YAD begiri ke hamishe be YADETAM va YADET hich vaght az YADAM nemire,in ro YADET nare!
26-Vaghty dary FEKR mikoni ke man daram FEKR mikonam ke to dary FEKR mikoni ke man be chi FEKR mikonam delam mikhad ke FEKR koni ke man be to FEKR mikonam.
27-3 jomleye ziba:1-agar avalesh be fekr akharesh nabashi akharesh be fekre avalesh miofti.2-lezati ke dar feragh hast dar vesal nist chon dar feragh shoghe vesal ast va dar vesal bime feragh!3-aghaze kesi bash ke payane to bashad.
28-Kashki ke manitoret budam hamishe rokh be rokhet budam, kashki ke keyboardet budam hamishe zire angoshtat budam,kashki ke headsetet budam hamishe dare goshet budam, kashki ke voicet budam hamishe ruye labet budam,kashki ke mouset budam hamishe tuye moshtet budam,kashki ke passwordet budam hamishe tuye fekret budam, Kashki computeret budam hamishe ashegham budi.
29-Nemitunam nemitunam khandeh konam delamo az ghosevo gham khasteh konam akhe tanham akhe tanham raftiyo hala monde yadegariyat bordi eshgho munde bivafaeyat akhe tanham akhe tanham ruzegare man dige be paye oun tabah shodeh range eshghe man dige tireh shodeh siya shode dige ta akhare omram tanhaye tanha mimunam oun ke yare ma budeh rafteo bi vafa shodeh yekruz miyad delet vasam dad bezane labet faghat esmamo faryad bezane vali dire vali dire bazam miyad ruzi ke barun bebare bekhad ke eshghe maro yadet biyare vali dire vali dire.
30-Eshgh chizi nist joz barani az gham poshte yek labkhand ta ke har kase aftabi hes konad halo havayat ,etemadi nist hargez khak ra,yek ruz mibini bad ham gom mikonad bar masevo shen rade payat ra, aseman peyvasteh,darya jari,ama sahme ensan;dar nahayat asheghi kardan,raha kardan binahayat ra,amadan,ashegh shodan,raftan be yek afsaneh peyvastan,chist joz in sarneveshti,ebteda va entehayat ra.
31-Hame migan adam bayad baraye residan be eshghesh az tamame 2nya begzare vali to ke donyaye mani chetori azat begzaram!
32-Ghalb faghat ghalbe fati,eshgham faghat eshghe lati,rang faghat shokolati,6 mah tu habs bi molaghati,fekr nakoni gonde latim,ma faghat khater khatim.
33-Beneshin ke hanuz aberu dard del yek bagh setare pishe ru darad del ey dust cheghadr nashakibae to benshin ke hanuz goftegu darad del.
34-Khodaro dust daram chon harfaye adamo send to all nemikone khodaro dust daram chon idish hamishe roshane khodaro dust daram chon hichkaso ignore nemikone khodaro dust daram chon KHODAST.
35-Gerye kon abrake masum zamin gir shodim aseman niz nashod aeine dare to lahzehaei ke baham rado badal mikardim akhar niz nakhordand be kare mano to.
36-Harfy daram be letafate shabnam harfy daram be sedaghate setare harfy daram be pakiye darya be zolaliye cheshme harfy daram akande az eshgh dustat daram.
37-Man kiyam dar gusheei tanhatarin,ashegham dar asheghy rosvatarin,khordim sogand bar balaye to,danam in sogand ra balatarin,ta toei ba man jahani ba man ast,var joda bashi manam tanhatarin.
38-Ye nasihat:hich vaght to khiyabun naro,age rafti sareto bala nakon,age bala kardi,be hichkas negah nakon,age negah kardi nakhand,age khandidi shomare azash nagir,age gerefti behesh zang nazan,age zadi bahash harf nazan,age zadi nagu dusesh dari,age gofti bahash gharar nazar,age gozashti naro sare gharar,age rafti tahvilesh nagir,age gerefti ashegesh nasho,age shodi behesh nagu,age gofti...MIZARE MIREEEE.
39-Eshgh rah raftan zire baran nist eshgh an ast ke yeki chatri baraye digari bashad va an kas nafahmad ke chera khis nashod.
40-Mogheei ke mikhastamet mitarsidam negat konam,mogheei ke negat kardam tarsidam bahat harf bezanam,mogheei ke bahat harf zadam tarsidam nazet konam,mogheei ke nazet kardam tarsidam asheghet besham,hala ke asheghetam mitarsam az dastet bedam.
41-Dishab tu khab dastaye to dastamo pore atefe kard dishab tu khab sedaye to nabzamo pore zemzeme kard dishab tu khab cheshmaye to cheshmamo pore setare kard dishab tu khab sokute to eshghro baram tarjome kard.
42-Ye ruzi eshgho divunegio mohabato fozuli dashtan ghayem mushak bazi mikardan ta nobat be divunegi resid,divunegi hamaro peyda kard ama harche gasht asari az eshgh nabud fozuli motavajeh shod ke eshgh poshte ye buteye gole sorkh ghayem shode va divunegiro khabar kard,divunegi ye khare bozorg bardasht va dar buteye gole sorkh foru kard sedaye faryade eshgh boland shod vaghti hame be soragh eshgh raftand didand cheshmash kur shodeh,divunegi ke khodesho moghaser midunest tasmim gereft hamishe eshgho hamrahi kone,az oun ruz be bad vaghti ke eshgh be soraghe kasi mire,chon kure badihaye mashugh ro nemibineh,divunegi ham ke hamishe kenareshe.
43-Agar nemitavanam hamishe male to basham,ejaze bede gahi,zamani az ane to basham va agar nemitavanam gahi zamani az ane to basham,bogzar har vaght ke to miguei,kenare to basham,agar nemitavanam duste khubo pake to basham,ejaze bede duste pasto kasife to basham,agar nemitavanam eshghe rastine to basham,bogzar baese sargarmiye to basham,ama mara intor tark nakon,bogzar dar zendegiye to basham.
44-Ta mahiya tuye ye tonge boluri asiran,2 ta ashegh 2 ta tanhan,ama na ouna hamo daran tanhae male mane,tanhaei male toe,tanhaei male hameye kasaeist,hameye ounae ke mane toshun,ma nashode.
45-Esme to hich vaght az labam hatta ye dam dur nemishe hamdame man toei faghat hichki baram to nemishe.
46-Age cheshet porsid begu nadidamesh,age gushet porsid begu nashnidamesh,age dastet larzid begu male sarmas,age pat sost shod begu male zafe,vali age delet rikht be khodet dorugh nagu.
47-Khak mikhanad mara hardam be khish,Miresand az rah ke dar khakam nahand,ah!shayad asheghanam nime shab,gol bar ruye gure ghamnakam nahand.
48-Migi baruno dust dari ba chatr miri ziresh,migi golro dust dari az shakhe michinish,migi parandeharo dust dari tu ghafas negaheshun midari,mikhai natarsam vaghti migi mano dust dari?
49-ESHGH faramush kardan nist balke bakhshidan ast ESHGH gush dadan nist balke dark kardan ast ESHGH didan nist balke ehsas kardan ast ESHGH ja zadan va kenar keshidan nist balke SABR KARDAN VA EDAME DADAN ast.
50-Dar khalvate tanhae dar fekre to hastam,khaham ke to khahi yadi koni az man.
51-Kash tu zendegi 3chiz nabud,1-ghorur,2-eshgh,3-dorugh,ta kasi be khatere ghoruresh be eshghesh dorugh nemigoft.
52-Az daste azizan che beguyam,gelee nist,gar ham gelee hast,degar hoselee nist.
53-Cheghadar beyne delavo harfaye ma faselast,cheshamun mikhande ama delamun bihoselast.
54-Chi mishod age dorugh tu lahzeye ma ja nadasht chi mishod age dorangi ham dige mana nadasht kash mishod vase havas refaghataro naforukht kash mishod sedaghato ru tane harfamun midokht.
55-Eshgh chist?3 saniye negah,3 daghighe khande,3 saat safa,3 ruz ashenaei,3 hafte vafadari,3 mah bigharari,3 sal entezar,30 sal pashimani.
56-Age ye ruz boghz geluto gereft khabaram kon ghol nemidam ke mikhandunamet,vali mitunam bahat gerye konam.Age ye ruz khasti beri khabaram kon ghol nemidam ke azat bekham bemuni ama mitunam bahat rahi besham.Age ye ruz nakhasti be harfaye kasi gush koni khabaram kon,ghol midam saket basham ama age ye ruz soraghamo gerefti va khabari nashod!sari be didanam bia..ehtemalan behet ehtiaj daram.
57-Zendegi fasle por az royast,zendegi dashty por az ghoghast,zendegi parvaze afkare negahe ma be ghahre sine va delhast,zendegi raftan be oje didanihast,shive raghse parastuhast,zendegi rueidane golha dar tane sahrast.... ARY ZENDEGi ZIBAST.
58-Yeki miduneh dustesh dari,yeki nemiduneh,vay behale oun kasi ke fekr mikoneh dustesh dari vali to alan dustesh nadari.
59-Asemuni vase man ama kabud/ghesee ama hamun yeki nabud/mese aftabi ama tange ghorub/mese dashti ke neshasteh tu jonub/shoghe parvazi tu lahzehaye khab,ke mano mibareh ama tu sarab/tu dele shab,shabi ke gom shodeh nur,mes rahi ama rahe biobur/to be yek baghe por az gol mimuni ke gole yakh tuye ghalbam mishuni/mese khorshid be delam rang mizani,daghe paeiz be dele tang mizani/mese daryaee amigho bikarun,az to tufaneh tu ghalbe man neshun/asemunaye kabud,tangeh delam vaseh oun yeki nabud,tangeh delam.
60-Bahane vaghti zibast ke baray gham bashad,gham vaghti zibast ke baray ashk bashad,ashk vaghti zibast ke baray eshgh bashad,eshgh vaghti zibast ke baray to bashad.
61-To bi anke be fekre ghorbate cheshmane man bashi,nemidanam koja,ta key,baraye che vali rafti va bad az raftanat baran che masumaneh mibarid va bad az raftanat yek ghalbe dayayee tarak bardasht va bad az raftanat rasme navazesh dar ghami khakestari gom shod.
62-Har lahze ke zendegi manaye ba ham budan midahad bedan to ra dar yad daram,har lahze ke be fekre gozashte ghadam bar midaram to ra dar yad daram,yasi ke dar delam kashti hasele dustihast,to ra dar yad daram,to ra dust daram.
63-Ey khoda offam napare,khodam beparam,offam napare,parande bepare,offam napare,eshgham bepare,offam napare,fiyuz bepare,offam napare aghl az kaleye uni ke dare ino nemikhune bepare,ama offam napare.
64-Khoshhal budan baraye to,ghamgin budan baraye man,ba ham budan baraye to,tanha budan baraye man,zendegi baraye to,marg baraye man,hame chiz baraye to vali... TO BARAYE MAN.
65-Be gol goftam eshgh chist?goft:az man khoshbutar ast...be parvane goftam eshgh chist?goft az man zibatar ast...be sham goftam eshgh chist goft:az man suzandetar ast...be eshgh goftam akhar to chisti?goft:negahi bish nistam.
66-Dar hasrate didare to avaretarinam...har chand ke ta manzele to faseleei nist!
67-Ta to negahi mikoni kare man ah kardan ast.Ey be fadaye to,in che negah kardan ast?
68-Khoda be fereshtehash dastur dade jam beshan ta behtarin fereshtaro entekhab kone vali behtarin fereshte ja munde,chon dare in offo mikhune.
69-Harvaght tunesti barfo siyah koni,paye kalagho sefid koni,atisho bus koni,tuye ab ye nafase amigh bekeshi oon moghe mitunam faramushet konam(pas nago faramusham kon).
70-Zendegi ye baziye,bazi ham yek honar,honar yek tajrobast va tajrobe ham payane zendegist...!!!
71-Khastam hame chiz bargardad,az rade ashkhaiat ke foru mighaltad,ta entehaye gunehayat va ta harkate dastam ke larzid dar havaye zemestan,khastam ta paiz naiaiad zemestan va bahar naiaind,chon mitarsam az en hame ashob va palidi chon midanam kam kam salane salane be partgah nazdik mishavam va midanam az negahe siahat ke delat ra kasi dar enghebaz khod mifesharad.
72-Joz mohabat ke bar lohe vojodat nist payandetar az naghshe mohabat asary.
73-Tora chon khabo roya dust daram cho atre pake golha dost daram agar az darde tanhayi bemiram tora tanhaye tanha dost daram.
74-Khodaya anke dar Tanhatarin Tanhaeyam Tanhaye Tanhayam gozasht, dar Tanha Tarin Tanhaeeyash Tanhaye Tanhayash nagzar.
75-Bayad az rud gozasht,bayad az rud agarchand gelalud gozasht.Pakiye an jofte kabutar ra mibini ke dar ofogh malamal dashtha ra ba abr ashti dadand?Aya mitavan sheri dar madhe shaghayegha khand?
76-Zendegi goft:ke akhar che bud hasele man?ESHGH farmud:ta che Beguyad in dele man...AGHL nalid:koja hal shavad in moshkele man?MARG khandid:dar in khaneye viraneye man.
77-Ba sedaee gerefteh az bad porsidam;dalile geryeam chist?va bad bedune tavajoh be soalam be rahe khod edameh dad.Az ghatarate baran ke bar suratam milaghzidand porsidam;chera geryanam?baran ham bedune amikhtan ba ghatarate ashkam bar zamin rikht va be jaryane ab peyvast.Aftab ba molayemate khasi bar suratam mitabid az ou porsidam;dalile ashkam chist?ou ham bedune javabi be man be abadiyat peyvast.Az parandegan porsidam;dalile ashkam chist?anha ham bedune tavajoh be soalam be donbale rezgho ruzi khod raftand.
78-Minavazam yadat ra...rade paye to hanuz mandeh bar ruye ghorube lahazat,to narafti zinja,yade to por shodeh dar khatereha.
79-Ze labe larzane man faryade dele khamush bud,akhar an tanha omide jane mane tanha nabud joz mano ou digari ham bud ama ey darigh agah az darde delam zan eshghe jan farsa nabud.
80-Gofti ke cho khorshid zanam suye to par\chun mah shabi mikesham az panjereh sar\anduh ke khorshid shodi tange ghorub\afsus ke mahtab shodi vaghte sahar
81-Ah,vaghti ke to labkhande negahat ra mitabani,bale mozhgane bolandat ra mikhabani,ah,vaghti ke to cheshmanat an jame labalab az jame daru ra suye in teshneh jan sukhteh migardani,moje mosighiye eshgh az delam migozarad.
82-Man az in shabe kabus,khoda mitarsam.Az hojume ghame malmus,khoda mitarsam.Kucheha roshano shadand,vali midani!az ghorube dele fanus,khoda mitarsam.Az kalaghane raha vahemee nist,natars.Man az kaftare mahbus,khoda mitarsam.Nalehaye to mara ta tahe tardid keshand,man az in naleye manhus ,khoda mitarsam.To ke pishe khodeman taeneh zadi,baki nist. man az in mardome salus,khoda mitarsam.Yek nafar tuye delam shero ghazal mikhanad,man az in shaere mayus,khoda mitarsam.
83-Man be faryad hamanande kasi ke niyazi be tanafos darad,mosht mikubad bar dar,panjeh misayd bar panjereha,mohtajam.
84-Ghalbamo shekasti be fadaye ye negahet,in manam chon gole par par ke neshastam sare rahat,to bebin ghobare ghamro ke neshasteh bar negaham,ageh man namordam az eshgh to bedun ke ru siyaham,ageh asheghi ye darde che kasi ouno nadideh,to begu kodum ashegh ranje duri nakeshideh,aghe asheghi gonahe ma hameh gharghe gonahim,miyune in hameh adam ye gharibe bioanahim,to bebin be jorme eshghet pare parvazamo bastan,to nadidi mane maghrur che biseda shekastam,chi begam vaghti ke ashegh zakhmiyeh tighe halake,hameh balo par zadanash raghse margi ruye abe.
85-Buseh yani vasle shirine do lab,buseh yani khalseh dar amaghe shab,buseh yani masti az mashrube eshgh,buseh yani atasho garmaye tab.
86-Baraye cheshme khamushet bemiram,kenare cheshmeye nushet bemiram,nemikhaham dar aghushat begiram ke mikhaham dar aghushat bemiram.
87-Dar tariki 3 sham roshan kardam,avali baraye budanat,dovomi baraye didanat,sevomi baraye busidanat,dar akhar har 3 ra khamush kardam,baraye dar aghush keshidanat.
88-Ensan majbur ast be darune eshgh beravad,in nakhostin gam be suye khodavand ast,az kenarash nemitavan gozasht,anan ke mikushand game eshgh ra dor bezanand,hargez be khodavand nakhahand resid,in gam be tore motlagh zarurist,chon shoma fagaht hengami az tamamiyate khod agah mishavid ke hozuretan tavasote hozure digari mahsur shodeh bashad,hengami ke az khodshiftegiye khod_donyaye basteyeh zire asemane baz_birun avardeh shodeh bashid.
89-Biya asheghi ra raayat konim,ze yarane ashegh hekayat konim,az anha ke khunin safar kardeand,safar bar madare khatar kardeand,az anha ke khorshide faryadeshan damid az geluye sahar zadeshan.
90-In manam ke hargez nemibaram az delam khiyale to ra,dami key daham ghamat ra be alami,in manam ke divaneye toam,ba deli ke rosvaye alamast,khuno taro pudash por az ghamast.
91-Tanideh yade to dar taro pudam,bovad labriz az eshghat vojudam,to budam kardi az nabudiyo ba mehr parvardi,fadaye name to budo nabudam,be har majles,be har zendan,be ahr shadi,be har matam,be ahr halat ke budam ba to budam,agar mastam,agar hoshyar,agar khabam,agar bidar be suye to bovad ruye sojudam.
92-Ruzi ye ghalbe khasteh budam ke hamishe barat geryeh mikard,hamishe be yadet bud va be yadet misukht,midunesti dustet daram vali raftiyo mano tanha gozashti,hamsihe ruye divare ghalbam esmet mundegar bud,esmi ke ye hese ghashangi dasht,heseh asheghi ye hese ghashang ke hanuzam delam vasash par mizaneh va hanuzam dar tabe eshghe to misuzam.
93-Say kon chizi ra ke dust dari be dast biyavari,vagarnah majbur khahi shod chizi ra ke be dast avardee,dust dashteh bashi.
94-Hamvareh bekhater biyavar ke dar oji moayan digar abri nist,agar zendegiyat abrist be in dalil ast ke ruhat anghadr ke bayad bala narafteh ast.
95-Moragheb bashid che arezuee mikonid,momken ast be an beresid.
96-Bisharmanetarin mohabat vadeist ke be vagheeyat nemianjamad.
97-Ba cheshmane to mara be almase setaregane aseman niyazi nist,in ra be aseman begu.
98-Be hame eshgh bevarz,be tedade kami etemad kon va be hichkas badi nakon.(Espnoza)
99-Afsus ke haghighat an gahi baraye ensan roshan mishavad ke feshordegiyeh khak ejazeye lab goshudan nemidahad.
100-Be nedaye ghalbat gush bespor,ghalbat hame chiz ra midanad,chon ruhe jahan ra mibinad va yek ruz nazdash baz khahad gasht.
101-Man shokufaeye golhaye omidam ra dar royaha mibinam va nedayi ke be man miguyad gar che shab tarik ast del ghavi dar sahar nazdik ast.
102-Delam ke tang mishavad baraye cheshmhaye to...be kuche mikeshanadam khodaye cheshmhaye to...kuche ghodrat midad be gamhaye hastiam...shabi ke parse mizanam baraye cheshmhaye to...az an shab ke mahe man be oje aseman shodi...faghat setareh mikesham baraye cheshmhaye to...che mikeshanadam chenin be shah beyte in ghazal...be joz nafas keshidane havaye cheshmhaye to...delam degar nemikonad khiyale cheshme digari...chera ke ahd bastim be paye cheshmhaye to...be pase in hame ghazal ke mikonam fadaye to... khoda konad ke gol konad vafaye cheshmhaye to...shab asto kucheo mano khiyale cheshmhaye to...delam ke tang mishavad baraye cheshmhaye to.
103-Kasi gheyr az to namunde age hata dige nisti...hame ja buye to jarist khodet ama dige nist...nisti ama munde esmet tuye ghorbate shabune...miyune rangin kamune khaterate asheghune...akharin setareh budi tu shabe del vapasiha...khastanet panahe man bud tu obure bikasiha...lahze har lahze pas az to shabo gerye dar kamine...to dige barnemigardi akhare ghese hamine.
104-Ye ruz ye gol be khoda goft chera golhaye ziba hame khar darand,khoda goft na ye gole ziba hast ke khar nadare vali sedash nakon chon alan dare off mikhune.
105-Zendegi har anche liyaghatash ra darim be ma midahad na anche arezuyash ra darim.Bebin vali hargez arezu nakon,bekhah vali hargez del naband.
106-Dustaye khub mesle setareha mimunan,hata vaghti nemibinishun,khiyalet rahateh ke sare jashun neshastan.
107-Che sadafha ke be daryayeye vojud sinehashan ze gohar khali bud,nange nashnakhteh az bihonari,sharme nakardeh az in bigohari,suye har dargaheshan ruye niyaz,hameh ja sineh goshayand be naz,zendegi doshmane dirineye man,chang andakhteh dar sineyeh man,ruzo shab ba man darad sare jang,har nafas az sadafe sineye tang ,daman afshan gohar avardeh be chang,van goharha hameh kubideh be sang.
108-Khosh bud az shoghe ruye delsetan,paykuban nare eshgh afrukhtan,chon samandar munese atash shodan,dar tavafe shame janan sukhtan,khosh bud dar mastiyo deldadegi,shohreye har kuyo har daftar shodan,par goshudan dar havaye ghodse yar,az sharare eshgh khakestar shodan,khosh bud dar arseye vasl negar,pakbazo bimahaba takhtan,raghs raghsan bar sare dar amadan,da rahe mahbub,jan ra bakhtan.
109-Khodavanda nemidanam mara az kodamin khak sereshti ke in chenin hasaso shekanandeam!ey kash mara hargez nemiafaridi va ey kash mara dar amvaje khorushane zendegi ghargh nemikardi,khodaya mara daryab ke khari hastam dar kavir,ghatrehee hastam dar in darya va gomshodehee dar in donyaye bivafa.
110-Ah ey nasimha in khatereye man ra be anja bebarid ke baraye avalin bar dele man zendeh shod va be dele digari javab dad.
111-Ageh ye ruz ghalbamro az ja kandamo tush esmeto neveshtamo kalameye dustet daramro tush hafr kardam va barat ferestadam,to jaye oun chi baram mifresti??
112-Azizam,vaghti zibatarin ruz,ruze zibaeeye tost azizam zibatarin ruz,ruze zibaeeye tost azizam va baraye sal zibatarin ruz,ruze zibaeeye tost azizam,chizhaee gofti azizma,chizhaee goftam ke azizam zibatarin ruz,ruze zibaeeye tost azizam va to chizhaee gofti azizam,chizhaee goftam ke azizam vaghti ezdevaj mikoni azizma,har vaght ezdevaj mikoni azizam,har vaght ba kase digari ezdevaj koni azizam,zibatarin ruz,ruze zibaeeye tost azizam va hamintor baraye tamame sal azizam.
113-Hamishe raftan behtarin nist,hamsihe mandan an hozure nab nist,gahi miyane raftano mandan hich farghi nist.
114-Shod ze mehre mehrbanan,asire sheydaee dele man,afarid az eshghe janan khodaye zibaee,gole man,be jorme mehro vafa aseman kineh ba man darad,jahan konad fetneha ta dele zare man azarad ba in suze man,bashad saze man hamrazam,shero asheghiyo eshgho shaeri damsazam,gah az an sholeha ke daram be sar,cho shame sahar besuzam,gah zanad daghe del be janam sharar,cho parvaneh barforuzam ghazal khanam az eshghe jananam,hamchon morghe sahar parishanam,atashha bar janam daram az in hona rbe daman.
115-Haghayeghe zendegi:hadeaghal 5 nafar dar in donya to ra dust darand,anghadr ke hazerand be khatere to bemirand.Hadeaghal 15 nafar dar in donya to ra be dalayeli dust darand.Tanha dalili ke momken ast ksi az to motenafer bashad in ast ke mikhahad mesle to bashad.Yek labkhande to mitavanad baraye kasi khoshbakhti biyavarad hata aga rou az to khoshash nayayad.Har shab kasi ba fekre to be khab miravad.To baraye ye nafar yek donyaee.Bedune to shayad kasi natavanad be zandegi edameh dahad.To fardi bekhosus va bihamtaee ama be raveshe khodat.
116-Digar sher nemiguyam,digar ghalbam ehsas ra dark nemikonad,digar ruham bahari nemishavad,digar bar labanam sorudi naghsh nemibandad,digar faryade khandehayam gushe falak ra kar nemikonad,digar cheshmehaye ashkam khoshk shodeh,digar sorud nemikhanam,digar pahayam ra be zamin nemikubam,digar ashegh nemishavam,digar baraye mashugham nemigeryam,digar sher nemiguyam,mikhaham parvaz konam be balatar az tavane zareha beravam,safar konam be an suye abrha,balhaye man kojast?ey mashughe man khodahafez.
117-Porsidam eshgh chist? Goft: atashist.Goftam: magar an ra didehee? Goft: na,dar an sukhteam.
Eshgh ra ba tamame vojud faryad bezan ta be jahaniyan sabet koni(tamame masirha be samte moshtareke moredenazar eshghal nemibashad).
118-Zire pelkat sayebanam midahi? Sukhtam,aya panaham midahi? Atashi oftadeh bar jano delam,ghatreh abi bar labanm midahi? Mihmane jane janan mishavam,mizbani ra neshanam midahi? Ta biyasayam dami dar paye eshgh,zire chatrat sayebanam midahi? Ey javabe porseshe bipasokham,eshgh ra aya neshanam midahi? Gushe cheshmi to begardano begu,aya to dar aghushat panaham midahi?
119-Arzeshat ra ba moghayeseh kardane khod ba digaran paeen nayavar,zira hameye ma ba yekdigar motefavetim.
120-Vaghti khodavand shoma ra be labeye partgahi hedayat kard ka,elan be ou etemad konid chon yeki az in 2 etefagh khahad oftad;ou shoma ra migirad agar biyoftid ya inke yadetan midahad cheguneh parvaz konid.
121-Sedaye ghalbe to ra poshte an hesare boland hamishe mishenavam,man dar an lahzeh ke sedaye musighiye ehsase to ra mishenavam,barge khoshkideye iman ra dar panjeye bad,raghse sheytaniyeh khahesh ra da atashe sabz,nure penhaniyeh bakhshesh ra dar cheshmeye mehr mibinam.
122-Shab hengam vaghti chehsmane dorughguyat dar khabe amighi foru rafteand va ghargh dar royaee,ahesteh ghadam be royahayat migozaram va mesle kheili ghablha dar cheshmanat negah mikonam,anvaght kenare gushat zemzemeh mikonam: DUSTET DARAM.
123-Be name an khodaee ke afarid mara ta dust bedaram to ra.
124-Vaghti ebarate tanhaee ra ba nasime mehrbaniyat be sahneye pake ghalbam tarahi kardi,vaghti pazhmordegiam ra ba eshgh abyari kardi,vaghti barghaye paeezi ra az zire pahaye khasteam jaru kardi,an vaght nafahmidam ke to tanha gomshodeam hasti.
125-Delam barash tang mishe ama behesh nemigam,akheh poru misheh.Montazeresh mimunam hamishevali behesh nemigam,akheh poru misheh.Setareharo barash michinam vali behesh nemidam,akhehporu misheh.Kheili dustesh daram ama behesh migam,bezar poru besheh.
126-Tekehaye ghalbam ra ba to ghesmat mikonam,shayad hich asari bar in sarmaye zemestani nadashteh bashad ama baraye lahzehee mitavani garmaye eshghe vaghe ra dar dastanat hes koni.
127-Mikhastam ba to hamsihe hamsafar basham,tanha baraye mordan az to pishtar basham, namehrabani mikoni ba man,begu digar ta key be donbale negahat darbedar basham,hala ke sahmam asemane ba to budan nist,bogzar dar konje ghafas bibalo par basham,ba horme cheshmanat besuzan taro pudam ra,atash bezan ta gor begiram ,sholevar basham,tagaht nemiarad dele divaneam bi to degar,makhah az halo ruzat bikhabar basham.
128-Ashk dar chehsmane man kurane gham darad vali khandeh ba rlab mizanam ta kas nadanad raze man.
129-Behtareh vase kasi ke dustesh dari ghoruretro az dast bedi,na vaseh ghoruret ouni ke dustehs dari az dast bedi,albateh aga rkasiro bishtar az ghoruret dust dashteh bashi.
130-Eshgh mesle abeh,mituni tu dastat ghayemesh koni,ama akharesh ye ruzi dastatro baz mikoniyo mibini hichi nist,ghatreh ghatreh chekideh,biankeh befahmi,dastat por az khaterast.
131-Setareh dar setareh khis mishavad tamame jadeha va bar negaheshan mandeh jaye paye hadeseh,sedaye ma be gushe bad ham nemiresad,aziz dobareh ghonche midahand zakhmhaye hadeseh,dobareh be dar mizanad,sedaye paye kist!begu aseman bebar baraye hadeseh,amad ama dar negahash an navazeshha nabud,cheshme khabaludash ra mastiye roya nabud,naghshe eshgho arezu az chehreye del shosteh bud,akse sheidaee dar an aeneye sima nabud,lab haman lab bud ama busehash garmi nadasht,del haman del bud ama masto biparva nabud.
132-Vaghti ke barun miyad say kon ghatrehaye baruno begiri,har chandta gerefti,to ounghadr mano dust dari,har chnandta ke nagerefti man ounghadr toro duset daram.
133-Faransaviha migan: eshgh faramush kardane khod dar vojude kasi ast ke hamishe va dar hameh hal ma ra be yad darad.Spaniyaeha migan: eshgh saket ast ama agar harf bezanad az har sedaee bolandtar ast.Etaliyaeha migan: eshgh yani tarse az dast dadane to.Iraniha ham migan: eshgh suetafohomist ke be ezdevaj mianjamad.
134-Natars man be to taalogh daram ama na mosaferam,na geda,man arbabe toam,an ke dar entezarash budi va aknun gam minaham dar zendegiat,sare raftan nadaram,eshgh eshgh eshgh va hich chiz joz mandan ba to.
135-Khoshbakhti fagaht yek tarif darad;bavar dashtan.
136-Be zandegi fekr konid vali barash ghoseh nakhorid.
137-Khodaya be har ke miveyeh sangine eshgh dadi,shakheyeh vojudash ra shekasti,to khod marhame shakhehaye shekasteh bash.
138-Dar sahne delam obur mamnu ast,har chiz be joz ghorur mamnu ast,bargard jarimeh mishavi ey eshgh,chon kucheye del obur mamnu ast.
139-Ghalbam mahkum shod be shekastan,ghoruram mahkum shod be khord shodan,ehsasam mahkum shod be bazi gerefteh shodan,delam mahkum shod be tir khordan,chehsmanam mahkum shodand be baridan,khateratam mahkum shodand be faramush shodan,va ama eshghat mahkum shod ke asir shavad da rmiyane ghatreh ghatreye khunam,dar miyane jay jaye ghalbam va dar miyane teke tekehaye ghalbe teke tekeam,adam bazi vaghta baraye dele digarna bayad az dele khodehs begzareh.
140-Ruzi ke man zendeh shodam,bad agar amad shenasnamehaman baraye ou,baran agar amad cheshmhaman baraye ou,tanha doa kon kasi laye ketabe kohne ra nagoshayad,man az hadise divo duri az to mitarsam.
141-Hichkas arzeshe ashkhaye to ra nadarad va an kasi ke chenin arzeshi ra darad,hargez baese ashk rikhtane to nemishavad.
142-Adami ra ke bad minami kasist ke rah ra gom kardeh ast,gomshodeha ra tahghir nakon,be jaye ghezavat dar morede anha,komakeshan kon ta rah ra peyda konand,jahat ra be anha neshan bedeh,barayeshan moezeh nakon,dusteshan bedar.
143-Shenakhtat bigonahtarin gonaham bdu,yaftanat bahaneye delam va khastanat niyazam va ba to budan arezuyam va tora gom kardan,pedayeshe sarab bud,to manande parastu amadi va be durtarin diyare ghorbat rafti,bi to saniyeha tekrari shodeand va ayeneh chizi joz sarab ra neshan nemidahad va shghayegh gharibi mikonad va jade dar entezare mosafer ast va hanuz delam bedune to bahane migirad va man arezuhayam ra asheghaneh zemzemeh mikonam va montazerat mimanam.
144-Goft: shekast ra cheguneh tarif mikonand? goftand: shekast yani to yek ensane dar ham shekastee! goft: na,shekast yani man hanuz moafagh nashodeam.Goftand: shekast yani to hich kari nakardee.Goft: na,shekast yani man hanuz chizi yad nagerefteam.Goftand: shekast yani to yek adame ahmagh budi.Goft na,shekast yani man be andazeye kafi jorat va jesarat nadashteam.Goftand: shekast yani to digar be an nemiresi.Goft: na,shekast yani mibayad az rahi digar be suye ou raft.
145-Delam mikhad behet begam duset daram,rum nemishe,off mizaram...delam mikhad ta on mishi biyam ke ba ham chat konim,rum nemishe ta on mishi man off misham...delam mikhad tu voice chata dad bezanam man ashegham asheghe to,rum nemishe ta voice midi rad mikonam...delam mikhad ta poshte net behet web bedam,rum nemishe behet migam web nadaram...hala kojaee ke bebini man chejuri rum mishe send to all konam ke ashegham asheghe to ey azizam[ino baraye kolle friend listet befrest motmaen bash ouni ke duset dare barat off ya pm mizane ke asheghete](lotfan dar javab faghat benevisid(( I LOV U )).
146-Bar maseha neveshtam daryae hasti,man az eshghe to sarsharam in ra be yad bespar,bar maseha neveshti ey hamzabane dirin in arezuye pakist ama be bad besparash.
147-Sahar az sepideye cheshmane to mishekofad va shab dar siyahiye an be namaz mineshinad...hich setaree nist ke be roshanieye cheshmane to bashad...labkhande to ejazeye zendegist...hich shokofee nist ke az tabare labkhande to nabashad.
148-Geryehayam hame taghdim be to...ghamate kham shodam hame tazime be to...gholeye eshgho,shahe dele man,ba sepas hame taghdime be to.
149-Ta hala midunesti ke LOVE mokhafafe che kalamatiye va az che kalamati ejad shode? 1-Lake of sorrow(daryacheye gham) 2-Ocean of tears(oghyanuse ashk) 3-Valley of death(diare marg) 4-End of life(payane zendegi).
150-Hamishe tuye madreseh yadam dadan: 1 sal = 12 mah,1 mah = 4 hafteh,1 hafteh = 7 ruz,1 ruz = 24 saat,1 saat = 60 daghighe,vali kasi behem yad nadad ke 1 ruz bedue to mesle 1000 sale.
151-Yeki budo yeki nabud,ouni ke bud to budi va ouni ke nabud man budam!Yeki dashto yeki nadasht,ouni ke dasht to budi va ouni ke toro nadasht man budam!Yeki khasto yeki nakhast,ouni ke khast to budi ouni ke bi to budanro nakhast,man budam!Yeki avardo yeki nayavard,ouni ke avard to budi ouni ke joz to be hich kas iman nayavard man budam!Yeki bordo yeki bakht,ouni ke bord to budi ouni ke del be to bakht man budam!Yeki gofto yeki nagoft,ouni ke goft to budi ouni ke duset daramro be hich kas joz to nagoft man budam!
152-Be kudaki goftand: eshgh chist? goft: bazi.Be nojavani goftand: eshgh chist? goft: rafigh bazi.Be javani goftand: eshgh chist? goft: pulo servat.Be piri goftand: eshgh chist? goft: omr.Be asheghi goftand: eshgh chist? chizi nagoft!ahi keshido sakht gerist.
153-Man maste jananam,key tarsam az janam,daryaye atreshanam,tufanam tufan,han,han ey ruzgar khashme to beshnasam,man sardare lashgare asheghanam,man shahbazam dar molke eshgh,az sharareye atashe eshgh suzanam,gham madad,yari kardeh parishanam,che konam,sharmande az daste delam,shodeh khari bar del,bar janam,gar ruzgar shekasteh shakhehaye eshgham,makon ey lab shekveh az dastanam,gar shodeh khun,chehsmeye cheshmanam,del fadaeye delbare jananam,jan fadaeye malakeye khubanam.
154-Dani ke chera az miveha sib nekutarast!nimi rokhe ashegh asto nimi rokhe dust.
155-Man dar khalvate tanhaeye khod chizi daram ke to dar arshe kebriyaeye khod nadari,man chon toee daramo to chon khodi nadari.
156-Che doaee behtar az in:khandeat az tahe del,geryeat az sare shogh,har ghorubat delshad.
157-Raze eshgh dar tavazo ast,in sefat be hich vajh neshaneye tazahor nist,balke neshan dahandeye ehsaso tafakori ghavist,miyane 2 nafari ke yekdigar ra dust darand,tavazo manande juybare aramist ke cheshmeye mohabate anha ra tazevo bataravat negah midarad.
158-Dusti az eshgh porsid:tafavote miyane mano to dar chist? eshgh goft: to adamharo ba salamy ba ham ashena mikoni va man ba negahy,to adamaro ba dorugh az ham joda mikoni va man ba marg.
159-Fereshteh az sang miporseh chera az khoda nemikhay ke toro ensan koneh?!sang migeh:hanuz enghadr sakht nashodam ke ensan besham!!!
160-Ageh ye ruz raftiyo digeh barnagashti behet ghol nemidam ke montazeret mimunam ama azat mikham vaghti bargashti ye shakheh gol ru ghabram bezari!!!
161-Ageh ye ruz ghalbe kasiro shekasti,ye mikh ru divar bekub,ageh ye ruz delesho be dast avordi,mikho az divar dar biyar,vali che fayedeh ke jaye mikh ru divar mimuneh.
162-Dar eshgh mesle khorshid bash,dar mehrbani mesle baran,dar sedagaht mesle chehsmeh va dar bakhshesh mesle darya bash.
163-Cheshm makhsuse tamashast agar bogzari,tamashaye to zibast agar bogzari.Sanade aghl cheshmast hameh midanand.Eshgh fagaht az mast agar bogzari.Vaghti ezhare nazar kard delam fahmidam,eshgh ham sahebe fetvast agar bogzari.Dar dele daryaeye man in hameh bi sud nagard,khaneye eshgh hamin jast agar bogzari.Ghazabalud negaham mikonid ey mardom,dele man male shomahast agar bogzarid.
164-Agar abr budam mibaridam,agar mehr budam mitabidam,agar khoda budam miafaridam ta beduni dustet daram.
165-Elahi man fadaye to,chi kar konam baraye to,ageh tu in biyabuna khari bereh be paye to.
166-Ye shab fereshteye khoshbakhti oumad pishamp behem goft:ye duste kheili khub mikhay ya servate ziyad? man servate ziyado entekhab kardam,miduni chera!chon toro dashtam.
167-Dustam dari?! ageh begi na,nist misham,out from zist misham,dochareh yek ist misham,kolan begam missed misham,hala dustam dari?!
168-Amightarin darde zendegi mordan nist balkeh nadashtane kasist ke alefbaye dust dashtan ra barayat tekrar nakonad va to az ou rasme mohabat biyamuzi,amightarin darde zendegi mordan nist balkeh nadashtane shanehaye mohkamist ke betavani be an tekyeh koni va az ghame zendegi barayash ashk berizi,amightarin darde zendegi mordan nist balkeh natamam mandane ghashangtarin dastane zendegist ke majburi akharash ra ba jodaee be saranjam beresani,amightarin darde zendegi mordan nist balkeh be daste faramushi sepordane ghashangtarin ehsase zendegist!!
169-Khodaya mara vasilehe baraye aramesh gharar bedeh,bogzar har ja tanafor ast bazre eshgh bekaram,har ja azordegist bebakhshayam,har ja shak hakem ast;iman,har ja yaes ast;omid,har aj tarikist;roshanaee va ahr ja gham jarist shadi nesar konam,elahi;tofigham deh bish az talabe hamdardi;hamdardi konam,bish az ankeh dustam bedarand;dust bedaram,zira dar ata kardan ast ke misetayam va dar bakhshidan ast ke bakhshideh mishavam.
170-Man az khoda ye gol khastam,oun be man ye bagh dad,man az khoda ye derakht khastam oun be amn ye jangal dad,man az khoda ye dust khastam,oun be man toro dad(ageh ino baram pas befresti az behtarin dustam hasti).
171-Goftam dustet daram,gofti khob ke chi!goftam asheghetam,gofti adam ziyadeh!goftam motade negahetam,gofti negat khomareh!goftam daram az eshghet mimiram,gofti yeki az mozahemham kam mishe!bad az oun ruz ba khodam ahd kardam ke digeh ashegh nasham,digeh cheshamye kasiro negah nakonam,digeh bavar nakonam.
172-Baba 10met garm,9karetim,8tablakotim,7tire babatim,6she mashinetim,5jere khonatim,4keretim,3lulaye vojudetim,2roshkatim,1kam maro daryab.
173-Ba hame eshgho javuni?ba ye donya mehrabuni?ba zabune bi zabuni?mikham ino khub beduni?BAD JURI ASHEGHET SHODAM.
174-Lahazati ra tey kardim ta be khoshbakhti beresim ama vaghti residim fahmidim khoshbakhti haman Lahazat bud...!!!
175-Delam mikhad ke ruzi 100 hezar bar behet begam duset daram azizam...delam mikhad ke omro zendegimo be paye eshghe khobe to berizam...delam mikhad ke az labaye garmet gol busehaye ghoncharo bechinam...delam mikhad negahe duset daram ro tu cheshmaye ghashange to bebinam.
176-Cheshm vaghti zibast ke por az ashk bashad,ashk vaghti zibast ke baraye eshgh bashad,eshgh vaghti zibast ke baraye to bashad,to vaghti zibaee ke baraye man bashi.
177-Ouni ke gofteh bud pisham mimuneh,kasi ke man delam mikhad hamuneh,ouni ke tu paez vasam ghasam khord,faghat ba man hamisheh mehrabuneh,ouni ke ba zogho shogh be man goft,bayad ke vaiste jeloye zamuneh,ouni ke goft ghesmat hamash dorugheh,ye chizi dorost mesleh bahuneh,ouni ke majaraye asheghisho,golduneh atlasimun miduneh,oun kasi ke migoft setarehamun tu behtarin jaye kahkeshuneh,ouni ke migoft tavakole dotamun be khodaye asmuneh,ouni ke migoft degh mikoneh agar ke paye kasi digari dar miyuneh,ouni ke migoft chareh faght sokuteh vaseh javabeh asheghuneh,nemidunam chi shod ke rafto akhar,peygham ferstad man miram divuneh.
178-Avalin kasi ro ke asheghesh mishi deleto mishkaneo mire...dovomin kasi ro ke miyay dost dashte bashi va az tajrobehaye ghabli estefade koni deleto badtar mishkaneo mizare mire...badesh dige hichi barat mohem nist va az in be bad mishi oun adami ke hich vaght nabudi,dige doset daram vasat rangi nadareh va age ye adame khob bahat dost beshe,to delesho mishkani ke entegahem khodeto begiri va oun mire ba yeki dige...in toriye ke dele hameye adamaye jahan mishkane.
179-Hamin emshab faghat emshab faghat hamboghze man bash?hamin emshab faghat mesle khode ashegh shodan bash?dar avare ghame ayeneha tekrare man bash?hamin emshab kelide ghofle in zendune tan bash.
180-Harvaght delet abri shod bezar bebare,rangin kamun bad az barun rang migire.
181-Khoshbakhti dashtane chizhaeke dust darim nist,balke khoshbakhti dust dashtane chizhaest ke darim.
182-Age tu donya 1000 nafar toro dust dashte bashan,bedun avalish manam.Age didi 100 nafar toro dust daran,bedun avalish manam.Age didi 10 nafar toro dust daran,bedun avalish manam.Age didi 1 nafar to ro dust dareh bedun ke oun manam.Age didi 0 nafar toro dust daran,bedun ke man MORDAM...I LOVE YOU
183-Man toro az COMPUTERAM bishtar dust daram,to behtarin omidharo dar ghalbe man INSTALL kardi,IMAGE to dar BACKGROUNDe ghalbam LOAD shode,to ruye ghalbe man ba molayemat RIGHTCLICK mikoni va az MENUye oun DELETE ro ba gereftan SHIFT feshar midi va ghamhaye SELECT shodero DEL mikoni,harvaght tu zendegi HANG mikonam ba gereftane CTRL+ALT+DELET mano RESET kardi ta RAMe vojudam az VIRUShaye UNKNOWN EMPTY beshe,man har koja basham ghalbam ba to CONNECTe,eshghe to HARDe maghze mano HACK karde,name toro dar SECTORHAye vojudam REGISTER kardam...omidvaram hamishe ONLINE bashi!!!!
184-Ey mara azorde az khod,gar pashimani biya?naghmehaye mokhalef gar nemikhani biya?ta ke sar pichidi az rahe vafa goftam boro?joz vafa aknun agar rahi nemidani biya?yek nafas ba man nabudi mehraban ey sangdel?zan hame namehrabani gar pashimani biya?taghate ranjo nadaram dar peye ranjam nabash?gar nemikhahi bemiram pas biya?to faghat midani che dardhae bar jane man bogzashti?ta nafas daram agar dar fekre darmani biya?doshmane janam to budi darde penhanam ze tost?BA HAME IN NALEHA GAR RAHATE JANI BIYA.
185-Yadame ghashangtarin setararo vase to az asemun chide budam,vase to mahe tu gheseharo man az shabaye gheseh dozdideh budam,yadameh ye ghasre shishee barat sakhteh budam,tu dele taraneham eshghe to chizi nazashteh vaseh man joz ghami ke az to mundeh tu sedam,sayato bardaro az inja boro,nemikham bebinamet digeh toro...
186-MOHEM NIST?na mohem nist?cheshmake avalo ki zade bashe?ki aval salam karde?ki bude ke pishnahade ashnae dade?ki zudtar ashegh shode?mohem nist aval to ba eshgh tuye cheshmanash negah koni ya oun?kiye ke aval daste oun yekiro begire?kiye ke ba 100ta bahune dast dore gardae oun yeki bendaze?ki aval befahme ke oun aval ashegh shode?mohem nist?aslant mohem nist?faghat mohem ine ke ESHGHETuN PAK BASHE.
187-NEMIDANAM?NEMIDANAM?ke jaye ashk,khon dar pardehaye cheshme khod daram?agar dar in khare bala paye mara azord?sokhanhaye toham khari shodo bar jane man benshast?bovad moshkel ke az khater baram in bisafaera.
188-Sigar ba inke midune akharesham zire pa leh mishe vali ta akhar bahat misuze(sigaretam ba maram)
189-Ouniro peyda kon ke baes mishe ghalbet labkhand bezaneh,khabiro bebin ke arezusho dari,ounjaee boro ke delet mikhad beri,ouni bash ke delet mikhad bashi,chon to faghat ye bar zendegi mikoni va fagaht ye forsat vaseh anjame tamame karhaee ke delet mikhad amjam bedi dari.
190-Che eshtebahi kardam ke esmeto avordam,khubish ine ke laaghal vasat ghasam nakhordam,rasti che alami bud,ageh budo nabudan joda mishim ma az ham chon kheiliha hasudan,dishab ta sob neshastam zire negahe mahtab,to kheili khubi ama faghat tu alame khab,axhavo hedyehatam midam be ye vasete,ta ke be kheiro khoshi tamum she in rabeteh,harfaye asheghune hamash male ghadimeh, mesleh hamun harfa ke maha be ham zadimeh.
191-Az ruye baziha bayad mashgh nevesht,az ruye baziha bayad jarimeh nevesht,baziharo bayad chand bar khund ta manisho befahmim va baziharo bayad nakhundeh dur andakht.
Ye cheshme ashkalud,ye dele ghamalud,ye kabutare ashegh,ye ghanariyeh khoshavaz,ye labe khandun,ye ghalbe pak hamishe bayad be ye nafar iman dashthe bahseh vagarnah fased mishe,ye divar bayad be ye tir tekyeh koneh vagarnah mirizeh.
192-Hamunam ke barat har lahzeh mimord ke zekre nameto bi jun nemibord,hamunam ke migoftam nazaninam bemiram ama ashkato nabinam,hamun ke daste to mohre labash bud,ageh zanu nemizad gham bahash bud,hala arum neshastam ruye zanum vali digeh gozasht oun harfa,taajob mikoni areh mikham dursham azat.
193-Gharibeh khiyal kardi hamisheh zire patam?ba in namardiyat bazam bahatam?barat kafi nabud hata javunim tamum shod,areh gom shod mehrabunim.
194-Digar tamam shod bar man mayandish ke dar tunele bientehaye zaman gom shodeam va in del ra digar yaraye mohabat nist.
195-Mishe mesle ye ghatreh ashk baziharo az cheshmat bendazi,vali hichvaght nemituni joloye ashkiro begiri ke ba raftane baziha az cheshmat jari mishe.
196-Bogzar ke ba geryeye khod shad bemanam,bogzar chon viran shavam abad bemanam,bar balo pare khod zadam atash ke besuzam chon dar panjeye sayad namanam,man name khod az panjeye ruzegar zodudam chon nistam an gheseh ke dar yad bemanam,na shadiye ma gar sababe shadiyeh digaran nashod,shadam ke nashad bemanam ke anha shad bemanand,joz karame dust niyazi be kasam nist,in guneh shodam bande ke azad bemanam.
197-Beshnas mara hekayati ghamginam,afsaneye tireye shabi sanginam,talkham,kederam,shekasteam, masmumam,ey dust shenakhti mara,man inam ,man inam va gharghe khastegi amadeam,viranam va az shekastegi amadeam,az shahre yeganegi,faramushash kon az shahre hezar dastegi amadeam.
198-Akharin bari ke didi mara yadat hast? dar delam ghoseh va golhaye sepid dar dast,to mosafer shodi va kuche to paeezi bud mesle morghi ke be azadegi az zendan rast,man vali khasteh az in zendegi,khabalud badeh mikhordam va ba yade to migashtma mast,ba vojudi ke delam ra to shekasti ama barghe cheshmane to dar khatereh va yadam hast.
199-Ageh yek ruzi fereshteha bekhan toro zudtar bebaran be ouna migam ke az ghadim goftan mahiro ba tongesh mibaran.
200-Harvaght ehsas kardi dar oje ghodrati be hobab fekr kon.
201-Mara par goshudan nashayad,na balo pari daram az khod,na an asemani ke abi bemanad,haman arezuye paridan,mara bas
202-Shayad in ruzha ziyadi khakestari basham ama kheili mandeh ta khakestar basham.
203-7 nasihate molana:1.goshadeh dast bash,jari bash,komak kon mesle rud,2.ba shafaghat bash mesle khorshid,3.agar kasi eshtebah kard an ra bepushan mesle shab,4.vaghti asabani shodi khamush bash mesle marg,5.motevaze bash va kebr nadashteh bash mesle khak,6.bakhshesho afv dashthe bash mesle darya,7.agar mikhahi digaran khub bashand khodat khub bash mesle ayeneh.
204-Shakheh goli barayat miferestam yeki masnuee,9 ta tabiee,ye kart mizaram rushun va ruye karte minevisam ta vaghti akharin gol khoshk beshe dustet daram.
205-Dar delam bud ke bi dust nabasham hargez,che tavan kard ke saye mano del batel bud.
206-Cheghadr ajibeh ke ta vaghti ke mariz nashi kasi barat gol nemiyareh,ta faryad nazani kasi be tarafet barnemigardeh,ta gerye nakoni kasi navazeshet nemikoneh,ta ghasde raftan nakoni kasi be didanet nemiyad va ta vaghti namiri kasi toro nemibakhsheh.
207-Miduni chera beyne angoshtane dastet faselast? chon dastaye man oun faseleharo por koneh.
208-Farsayeshe negah dar cheshmhaye ma,edame gerye bud taghsim bar sokut.
209-Shaero fereshtee ba ham dust shodand,fereshthe,pari be shaer dad va shaer,sheri be fereshteh. Shaer pare fereshte ra laye daftare sherash gozasht va sherhayash buye aseman gereft va fereshteh shere shaer ra zemzeme kard va dahanash mazeye eshgh gereft.Khoda goft,digar tamam shod,digar zendegi baraye har doye shoma doshvar mishavad zira shaeri ke bute aseman ra beshnavad,zamin barayash kuchak ast va fereshtee ke mazeye eshgh ra becheshad,aseman barayash tang.
210-Nemidanam mohabat ra bar che kaghazi benevisam ke hargez pare nashavad,bar che goli benevisam ke hargez par par nashavad,bar che divari benevisam ke hargez pak nashavad,bar che abi benevisam ke hargez gelalud nashavad va saranjam bar che ghalbi benevisam ke hargez sang nashavad.
211-Bordan hamechiz nist ama talash baraye bordan chera.(vis lombardi)
212-Oftadan dar gelolay nang nist,nang dar in ast ke anja bemani.(masale almani)
213-Khoshbakhti yani hamahangi ba havadese ruzegar.(felober)
214-Dashtane poshtkar tafavote zarife beyne shekasto kamyabist.(sarnof)
215-Vaghti anche darim,mibakhshim,anche neyazmande anim,daryaft khahim kard.(laus)
216-Aghel anche ra midanad,nemiguyad ama anche ra ke miguyad,midanad.(arastu)
217-Agar donya ziba bud hengame tavalod gerye nemikardam.
218-Angah ke man ba busee asheghaneh ghoncheye labat ra goshudam to dar kenare shab ba shakheh goli sepid bar bolurine sineat khofteh budi.
219-Navazesh kon delam ra ba negahat gah gahi,gole man.
220-Hargah tolue khorshid az maghreb be mashregh ra didi,hargah parvaze mahiyan ra didi,hargah shenaye kabutaran ra didi,hargah vafaye adamiyan ra didi,angah bedan ke faramushat kardeam.
221-Nemidanam ke bavar mikoni ya na,hameye parvaneha mordand va golhaye omidam ra tamame ghoseha khordand,delam har lahzeh miguyad to ra az dast khaham dad,delam har lahzeh miguyad to ra dadam be daste bad,be ruye shab zadam buseo goftam har do hamrangim,khoda midanad,akhar ma chera ba eshgh mijangim,delam har lahzeh miguyad to ra az dast khaham dad,delam baraye to,eshgham ra mabar az yad.
222-Zendegi shukhiyo tafrih nist,zendegi khasto eradeh ast,hekmat be goftaro kalamat nist,hekmat manaest dar jane kalamat,bozorgi be maghame vala nist,bozorgi shayesteye kasist ke az magham gorizan ast,bozorgiyo nejabate ensan be ajdade ou nist,che basa ensanhaye bozorgi ke ajdadeshan adamkosh budeand.
223-Zendegi be man amukht ke cheguneh gerye konam ama gerye be man nayamukht ke cheguneh zendegi konam to niz be man amukhti ke cheguneh dustat bedaram ama be man nayamukhti ke cheguneh faramushat konam.
224-To ra chon nasime saba dust daram,to ra chon hadise vafa dust daram,hal gashteam dar vojude to ba khune,to ra az mano ma joda dust daram.
225-Khastam ranjhaye zendegiyam ra tahamol konam ama bish az tavanam ranjam dadi,khastam beguyam aghushe garmat ra baz kon ta dar an mava gozinam ama dahanam ra basti,khastam bar bolandaye asemane eshghat oj giram ama balam ra shekasti.
226-Ey mehrbantarin hanuz ham har butee ke dar bagh miruyad,avalin ghoncheash ra be to taghdim mikonad.
227-Azize del ba man namandiyo ba man namand hich yek az shurhaye zendegiam,bi to cheguneh hastamo rah miravam nemidanam?? ama na!midanam!man faghat rah miravam ama nistam,zendee bedune ruh,mordee ke rah miravad.
228-Agar che ba faryadi talkh dar gushee az tanhaeye khod tanhayam,mano khaterehayam hamchenan az tovo tasvire negahat sarsharim,ama zendegiam ajib az hozure mehrbane to khalist.
229-Agar raftam to yadam kon,agar mordam to yadam kon,agar mandam dar in donya be mehre khod to shadam kon.
230-Ageh behtarin dustam nisti laaghal behtarin doshmanam bash,agar ghamkharam nisti laaghal bozorgtarin ghamam bash,har che hasti hamishe behtarin bash chon behtarinha hamishe dar yad khahand mand pas dar badtarin khatereham behtarin bash.
231-Miduni farghe to ba khun chiyeh? khun miyad be ghalbo barmigardeh vali to miyay to ghalbo digeh barnemigardi.
232-Khataye movazi hich vaght be ham nemiresand magar inke yeki az anha baraye residan be digari beshkanado kham shavad.
233-Azash porsidam cheghadr dustam dari?goft be andazeye shokufehaye bahari va che rast migoft chon shokufehaye bahari mahmune do ruz budan.
234-Agar ehsas kardi gonahe kasi kheili bozorge ke ghabele bakhshesh nist baraye in ast ke ghalbe to kuchak ast na gonahe oun bozorg.
235-Hich vaght cheshmhaye toro ke asheghaneh miparastameshun,nadidam,midunam cheshmat be mehrabuniyeh daryast,be vosate dashte shaghayeghe va in baraye mna kafiyeh,midunam cheshmhaye to be zharfaye oghyanuse va mesle dasht arumeh,man range cheshmato baraye chi mikham bedunam vaghti negat por az eshghe,vaghti dar amightarin noghteye cheshmat mishe daryaro peyd akard va dar sahele cheshmat be aramesh resid,hich chiz mohem nist vaghti eshgh tu negaham mana peyda mikoneh,ye negahe to baraye mna tamame donyast.
236-Eshgh yani kuchak kardane donya be andazeye yek nafar ya bozorg kardane yek nafar be andazeye ye donya.
237-Kari nadaram dige ba ashkaye to man nemimiram dige baraye to man nemirizam dige ashki be paye to be paye to man dige khaste shodam dige bejune to man joon sepordam tuye zendune to man mikham beram dige bedune to bedune to,ino midunam bedune to shaba ba ghamha mehmunam,to nabashi pisham bi to man virunam,khoda hafez ey yar mehrabunam,hala ke raftaniyam ba kule bari az khatere,nemikham hata biyay ye lahze poshte panjare,bekhoda rahe mano to azizam joda shode,sahme man az eshghe to geryeye bi seda shode,na dige nemishe ba to nemishe,midunam nemitunam,na dige nemishe vase hamishe bezar tanha bemunam EY YAR MEHRABUNAM.
238-Kojaye in jangale shab penhun mishi khorshidakam,poshte kodum sadde sokut par mikeshi chakavakam,chera be man shak mikoni ahke manam baraye to,labrizam az eshghe to,sarsharam az havaye to,daste kodum ghazal bedam,nabze dele asheghamo,poshte kodum bahaneha penhun konam hegh heghamo,gerye nemikonam barat,ah nemikesham beshin,harf nemizanam bemun,boghz nemikonam bebin,safar nakon khorshidakam tark nakon mano naro,nabudanet marge mane,rahiye in safar nasho,nazar ke eshghe mano to inja be akhar berese,beri ke marge manam az raftane to sar berese,navazesham kono bebin eshgh mirize az sedam,sedam kono bebin ke baz ghonche midan taraneham,agar che man be cheshme to kamam ghadimiyam gomam,atashfeshane eshghamo daryaye por talatomam.
239-Ye shab ye setareye shans az asmun oftad ru zamin behem goft donyaro mikhay ya 1 dust khub? gofam hich kodum chon 1dost daram ke vasam 1 donyast(oonam to hasti)!
240-Be khoda goftam:khodaya chera inghadr mano naz afaridy? khoda goft:kojasho didi,ouni ke in offo mikhune az to naztare.
241-Hich vaght del be kasi naband chon in donya inghadr kuchike ke tush dota del kenare ham ja nemishe,vali age del basti hich vaght azash joda nasho chon in donya inghadr bozorge ke dige peidash nemikoni.
242-Shab baraye chidane setarehaye ghalbat khaham amad,bidar bash.Man ba sabadi por az buseh miayam va an ra ghabl az chidane setarehaye ghalbat ruye gunehayat mikaram ta bedani ey khubam dustat daram.
243-Asheghi?!pas gush kon!inro bedun ke ye ashegh hich moghe aberu nadareh,bedun ashegh be omide eshghesh zendast,bedun ye ashegh asheghkoshi balad nist,bedun ye ashegh hargez dorugh nemigeh makhsusan be eshghesh,bedun ageh dorughi behesh gofti yani ouno koshti,ageh eshghet ro dust dari hargez behesh ghol nadeh,khejalato ghoruro bezar kenar ageh dustesh dari behesh begu be sadetarin shekli ke baladi ya miduni kemifahmeh begu azizam dustet daram,garcheh hich moghe nemitavan arzeshe in kalameh ra be kasi montaghel kard.
244-Ba negat vasam neveshti dige az eshgh khabari nist ghabl az oun fahmide budam az eshgh tuye cheshmat asari nist cheshme to na tanha ba man ba tamame donya bad bud OUNKE GHALBE TORO DOZDID KARESHO CHE KHUB BALAD BUD.
245-Dar shahre eshgh ghadam mizadam,gozaram oftad be ghabrestane asheghan,kheili taajob kardam,ta cheshm kar mikard,ghabr bud,pishe khodam goftam yani inghadr ghalbe shekasteh vojud dareh?!yedafeh motevajehe ghalbi shodam ke tazeh khak shodeh bud,jolo raftam,barghaye ruye ghabr ro kenar zadam ke barash doa konam,vay chi mididam,bavaram nemisheh oun ghalbe kasiyeh ke chand saleh pish dele mano shekasteh bud.
246-Hichkas nemitune be delesh yad bede ke nashkane vali mitune yad bede vaghti ke shekast laaghal labe tizesh daste kasiro nabore.
247-Man ke hame fekro havasam toe*ouni ke ye omri mikhastam toe*toe ke na fekret na havaset manam*khastegiye eshghe to munde tuye juno tanam*man ke hame daro nadaram toe ouni ke mikham tanha nazaram toe*toe ke nadashtiyo nadari mano tanha gozashtiyo bazam tanha mizari mano*cheshme siyahe tovo afkare man rikhte dar zolfe shabe tare man*eshgh,ke az dolatiye esme tost*gom shode dar in dele tare man*manam ke khob mifahmamet*ghosam migire az ghamet*manam ke khande ru labam mishine ta mibinamet*duset daramo ruzo shab goftam nakardi bavaram*yekbar hata bivafa nashnidam az to akharam!
248-Marg az zendegi porsid: an chist ke baes mishavad to shirino man talkh jelveh konam? zendegi labkhand zado goft: dorughhaee ke dar man nahofteh asto haghighati ke to dar vojudat dari.
249-Azizam vaghti delam barayat tang mishavad bar tapee az sadaf mineshinam va dar ayeneh to ra josteju mikonam;vaghti delat barayam tang shod be abre kabudi ke az balaye sare yek nilufare tanha migozarad labkhand bezan.
250-Kash mishod sarzamine eshgh ra dar miyane gamha taghsim kard,kash mishod ba negahe shaparak eshgh ra bar aseman tafhim kard,kash mishod ba do cheshme atefeh;ghalbe sarde aseman ra naz kard,kash mishod ba pari az barge yas ta tolue sorkhe gol parvaz kard,kash mishod ba nasime shamgah;barge zarde yasha ra rang kard,kash mishod ba khazane ghalbha mesle doshman;asheghaneh jang kard.
251-Na har ke dar bande zanjir bashad;asiro farmanbordar ast,gah ghoflo zanjiri az gardanbandi arjmandtar ast,behesht az tobeo nedamat hasel nagardad;behesh dar ghalbe pak ast,duzakh shekanjevo azab nist;duzakh dar ghalbe khalist.
252-Balam shekasteh,chareh nadaram doa konid,pazhmordeh shakhehaye ghararam doa konid,ehsase ashenaeye man mandeh dar ghafas,vamandee be poshte hesaram doa konid,man khasteamo az safari dur miresam,ta beshkofad dobareh ghararam doa konid.
253-Inke tamame eshghetro be kasi bedi tazmini bar in nist ke ou ham hamin kar ro bokoneh,pas entezare eshghe moteghabel ro nadashteh bash faghat montazer bash ta inke eshgh arum arum tu ghalbesh roshd koneh va ageh intor nashod,khoshhal bash ke tuye dele to roshd kardeh.
254-Donbale negahha naro chon mitunan gulet bezanan,donbale darae naro chon kam kam oful mikoneh,donbale kasi bash ke baes beshe labkhand bezani chon faghat ba yek labkhand mishe ye ruze tiraro roshan kard,kasiro peyda kon ke toro shad koneh.
255-Az kasi ke dustesh dari,sadeh dast nakesh shayad digar hichkas ra mesle ou dust nadashteh bashi,az kasi ham ke dustat darad be asani magzar shayad hichvaght hichkas ra mesle to dust nadashteh bashad.
256-Emshab tamame khish ra az ghoseh par par mikonam,goldane zarde yas ra ba to moatar mikonam,to raftee va raftanat yek etefaghe sadeh nist,nachar in parvaz ra inbar bavar mikonam,yek ahd bastam ba khodam,vaghti biyaee pishe man,be ehterame rojatat man naz kamtar mikonam,yek shab agar gofti boro,digar ze dastat khasteam,an shab baraye khalvatat yek fekre digar mikonam.
257-Inja kolbeye asheghiyeh man ast,in kolbeh vosati darad be andazeye delam va fazaee be hajme hozuram,anghadr bozorg ast ke sedayam az an su be in su be gush nemiresad ke miguyam salam,in kolbeh baraym kheili dust dashtani ast chon be andazeye hamin jomleh sade va masumaneh ast,man hameye gomshodehaye zendegiam ra dar gushevo kenare in kolbeh josteju mikonam,hameye lahazate az dast rafte ra mikhaham jaee,hamin atraf peyda namayam,kolbeye man cheshm entezare ghodume naze tost.
258-Eshgh dar lahzeh padid miayado dust dashtan dar emtedade zaman,eshgh meyarha ra dar ham mirizado dust dashtan bar payeye meyarha bana mishavad,eshgh viran kardane khosh asto dust dashtan sakhtani azim,eshgh nagahano nakhasteh shole mikeshado dust dashtan az shenakhtan sarcheshmeh migirad,eshgh ghanun nemishenasado dust dashtan oje ehteram be majmuee az ghavanin tabiee ast.
259-Kash mitavanestim faselehaye miyane vojudeman ra kam konim va ba ham yekrang shavim,kash mitavanestim in yekrangi ra hefz konim va ba ham yeki shavim va kash mitavanestim in yeki budan ra hefz konim va hargez joda nashavim.
260-Dishab ke barun oumad,yaram labe bum oumad,raftam labesh bebusam,nazok budo khun oumad,khunesh chekid tu baghcheh,ye dasteh gol daroumad,raftam golesh bechinam,par par shodo var oumad,raftam par par begiram,kaftar shodo hava raft,raftam kaftar begiram,ahu shodo sahra raft,raftam ahu begiram mahi shodo darya raft!
261-Eshgh natamam miguyad: man tora dust daram chon be to niyaz daram,eshghe tamam miguyad: man be to niyaz daram chon tora dust daram.
262-Vaghti ke gerye kardam goftand bacheh ast,vaghti ke khandidam goftand divaneh ast,vaghti ke jedi budam goftand maghrur ast,vaghti ke shukhi kardam goftand sangin bash,vaghti ke harf zadam goftand porharf ast,vaghti ke saket shodam goftand ashegeh ast,hala ham ke ashegh hastam miguyand gonahe.
263-Emshab miae va mara ba hozure khod be tamame mazraehaye gandome por shodeh az matarsak mibari va be man miguee ke tamame dastanhaye asheghaneye zamin ra anan neveshteand ke az zamin tanha nefrat ra baraye khod dashteand.
264-Eshgh aslan be range in ghalbhaye pelastikiyeh tuye vitrinha nist,range eshgh kheili molayemtaro aramtaro darunitar az in harfhast,eshgh aslan shekle in khershaye pashmalu va saghaye khandano kalaghhaye ajibo gharib nist,eshgh aslan buye tonde in odkolonhaee ra nemidahad ke hameh be tarfandi tuye shishehaye rangi ja shodeh.
265-Benevis az sare khat,benevis ke delet dige be yade oun nist,benevis ke bedune vaghti nabashe ghalbet az ghose khun nist,oun ke gozashto raft ye ruz saresh be sang mikhore bar migarde dige sedash nakon bezar khodesh biyad donbalet begarde dige gerye nakon akhe ashke to baese shadiye oune,dige be pash nasuz akhe oun vase to dige del nemisuzune,age mikhast mimund hala ke rafto ghosash rafte ze yadam,age pisham mimund midid joz on be hishki del nemidadam.
266-Zendegi 3 chiz ast: ashki ke khoshk mishavad,labkhandi ke mahv mishavad,yadi ke mimanado faramush nemishavad.
267-Goftam shayad nadidanet az khateram duraet kone/didam nadidanet faghat mitune ke kuram kone,goftam sedato nashnavam shayad ke az yadam beri/didam tu gusham joz sedat nistesh sedaye digari,nadidano nashnidanet eshgheto az delam nabord/faghat dunestam bi to del par par shodo gom shodo mord,bad az to baghe lahzeham hata ye ghonche gol nadad/hamash migoftam ba khoda nakone bemiramo nayay,in ruza mohtaje toam man nemigam delam mige/farad age bazam nayay che fayde nushdaru dige.
268-Eshgh soal nemikone ke to chi hasti,faghat mige ke male mani,eshgh soal nemikone ke ahle kojaee,faghat mige dar ghalbe mani,eshgh soal nemikone ke che kar mikoni,faghat mige zarabane ghalbe mano ehsas mikoni ?,eshgh soal nemikone ke chera duri,faghat mige hamishe ba mani.
269-Zendegi zibast,na be zibaeye haghighat,haghighat talkhast,na be talkhiye jodaee va jodaee sakht ast na be sakhtiye tanhaee!
270-Tane oryane to bayad male kasi bashad ke ruhe oryane ou ra dust dari(charli chaplin)
271-Vaghti ke geryam migireh,delam migeh mobarakeh,ghadre ashkato bedun,hanuz cheshat bikalakeh,vaghti ke geryam migireh ye asemuneh baruniyam ama be ki begam khoda man tu delam zenduniyam,tu in velayate gharib del mordeha aziztaran,ghahtiye eshghe asheghast,ghalbaye sangi mikharan.
272-Shayad asemun ba yebar baridan sabok beshe ama man ba ye darya gerye ham sabok nemisham,shayad khorshid ba didane mardom delesh az tabo tab biyofteh ama man ba didane gozashtam daghtar misham,shayad mah vaghti shaba miyad ba didane setareha sir beshe ama ageh man hata be jaye divarhaye otaghe to budam az didane to sir nemishodam.
273-Dust dashtan mesle yek ashyanast ke har che be dakhele an nofuz koni bishtar sardargom mishavi,dar entehaye in ashyaneh be yek darbe bozorg miresi ke agar az an obur koni be baghe sarsabzi be name eshgh rah miyabi ke baghebane in bagh kasi nist be joz mahbubet,dustet daram va az ba to budna lezat mibaram.
274-Gofti asheghami,goftam dustet daram;gofti ageh ye ruz nabinamet mimiram,goftam man faghat narahat misham;gofti man be joz to be kasi fekr nemikonam,goftam etefaghan man be kheili chizhafekr mikonam;gofti ta abad tu ghalbe mani,goftam felan tu ghalbam ja dari;gofti ageh beri ba yeki digeh man khodamo mikosham,goftam ama ageh to beri ba yeki digeh man faghat delam mikhad tarafo khafeh konam;goftio goftam;hala fekr kardi farghe ma inhast? na! farghe ma ine ke to dorugh gofti,man rastesho
275-Dust daram baz ba sokute darunam faryad bezanam ke tanha fereshteye nejate man to hasti ke darunam ghoghaee az eshgho mohabat berah andakhtee.
276-Ankas ke gerye mikonad yek dard darad va ankas ke mikhandad hezaran dard.
277-Khun ra dust daram chon dar rag jaryan darad,rag ra dust daram chon be ghalb rah darad,ghalb ra dust daram chon jaygahe tost.
278-Harvaght delam barat tang mishe miram poshte abrha va gerye mikonam,pas harvaght barun miyad bedun delam barat tang shodeh.
vaghti geye mikonam to ra dar miyane ashkhayam mibinam vali ashkhayam ra pak mikonam ta kasi to ra nabinad.
279-Neshastee ghalam be dast knare safhee az jense tanhaee mesle goli dar fasle zemestan,del sepordee be bahar,gah minevisi az sokut gah az ghorbat,gahgahi az tanhaee va gahgahi az naresidan be arezu.
280-To dar man an tabe garmi ke abam mikonad kam kam,negahat niz chon masti kharabam mikonad kam kam,manam an kohne divari be ja mandeh az ghalehaye sang ke bado aftab akhar kharabam mikonad kam kam.
281-Dar in donya hameh mahkumand;gol mahkum be par par shodan,sobh mahkum be residan va ensan mahkum be dust dashtano eshgh varzidano mohabat didan.
282-Eshgh yani harfe tazeh bar zaban,faregh az tekrare harfe mardoman,eshgh yani binahayat khub bash,shad basho andaki mahbub bash.
283-Hichvaght daste kasiro nagir ke tardid dari ruzi dasteto vel mikoneh.
284-Khodaya forsate rahaee az eshghe suzan ra begir az man,to ehsase shekaste naomidan ra begir az man,agar dard ast eshghe pake ou,emkane darman ra begir az man,agar bayad bi ou zendegi ra sar konam,jan ra begir az man.
285-Omidvaram sale jadidetro ba 7 sini az:1)salamat 2)sarbolandi 3)sorur 4)sarsabzi 5)samimiyat 6)sarkhoshi 7)saadat shoruKoni,ba arezuye 12 mah shadi,52 hafteh khandeh,365 ruz salamati,8760 saat eshgh,525600 daghigheh movaffaghiyat,3153000 saniyeh dusti.
286-Migan shamshire tiz hamechizo dota mikoneh,benazam shamshireh eshghro ke dotaro yeki mikoneh.
287-Az siyahiha chera harasidan,shab por az ghatrehaye almas ast,ancheh az shab be jay mimanad,atre khabavareh gole yas ast.
288-Yaran be khoda bivafae nakonid/az dust jodae nakonid/ya dust shavid,bivafae nakonid ya anke az aval ashenae naknoid.
289-Del misuzeh,azam nakhah bishtar az in asire in ghafas basham,hichi namundeh az delam,khakestare do atisham,rizeh rizeh del misuzeh,khasteh shodam ,delam gerefteh in ruza,gham khuneh kardeh tu sedam,barune ghoshe engari mibareh tu taraneham,ashegh budam,khasteh shodam,khasteh shodma digeh miram,geye nakon,del biya berim,az eshgh digeh nagim,darde eshghi ke keshidim joz khoda be kasi nagim.
290-Khaham ke ghame del ba to beguyam,jaee nemiyabam agar jaee konam peyda to ra tanha nemiyabam agar jaee konam peyda,agar yabam to ra tanha,ze shadi dasto pa gam kardevo khod ra nemiyabam.
291-Tobeh kardam ke agar buseh dahi,tobeh konam ke degar bareh az in gune khataha nakonam,cho labat barkhast az ruye labam,tobeh kardam ke degar,tobeye bija nakonam.
292-Ageh khubi badi az ma didi,halal kon,man farda bayad beram bimarestan baraye jarahiyeh daricheye ghalbam,akhe mikham ye dariche bezaram ke fagaht be ruye to baz beshe.
293-Gar deli daram,bedan dar daste tost,gar tani daram,bedan sarmaste tost,gar delam ra beshkani ba daste khod,del nagiram az to chon del ham maste tost.
294-Tuye holand jashnvareye gol bargozar shod vali ye nafaram naraft bazdid,miduni chera?akheh ghashangtarin gol ounja nabud,age gofti gole kojast???"dare in offo mikhune"
295-Khod karde ghafas ra meyle raha shodan nist,dar jane asheghe man shoghe joda shodan nist.
296-Bayad az jan gozasht harke shavad ashegheshan,khub ruyane alam rahm nadarad deleshan.
297-Esmat ra gozashtam gol tarsidam pazhmordeh shavi,esmat ra gozashtam aftab tarsidam ghorub koni,esmat ra gozashtam nafas ke agar bnabashi man ham nabasham.
298-Tu donya dust dashtam ashket basham ta az cheshmat motevaled besham,ru gunehat zendegi konam varu labhat bemiram.
299-Nazdike eyd tu khune tekuniye deletun yevaght maro birun nandazin.
300-Man toro search kardam bad toro download kardam tuye foldere delam jat dadam baraye to anti virus nazashtam vali u mesle virus delamo khordio mano az kar andakhti ta majbur shodam khodamo format konam.
301-Zarabane ghalbe adi _/\ -_/\ -_/\_ zarabane ghalbam vaghty baram off mizary _/|_/|_/|_/| hala bebin age off nazary chi mishe___________ .
302-Ageh kasi divaneat bud,asheghash bash;ageh ashegeht bud,dustesh dashteh bash;ageh dustet dasht,behesh alaghe neshun bedeh;ageh behet alagheh neshun dad faghat yek labkhand bezan.
303-I wish for yoy best life for now and alwayz,har ruzetan noruz noruzetan piruz.
304-Tu ketab khundam sigar badeh digeh sigar nakeshidam,tu ketab khundam aragh badeh digeh aragh nakhordam,tu ketab khundam ashegh shodan badeh digeh ketab nakhundam.
305-Hamin alan az asemun baham tamas gereftan va goftan ke ghashangtarino naztarin fereshtashuno gom kardan,ama natars lot nadadam.
306-Che zibast neveshtan vaghti midani ou mikhanad,chi zibast sorudan vaghti midani ou mishenavad va che zibast jonun vaghti midani ou mibinad.
307-Ba labham ruye cheshmhat alamate tajob mizaram ke harvaght alamate khatar didi delet buseh bekhad.
308-Har ki tu cheshmam zol mizad,esme toro dad mizadam ba inke man khub midunam to yek pariyo man adamam ama cheka rkonam delam hamash migeh dustet daram.
309-Jalaseye mohakemeye eshgh budo aghl,ghazi yo eshgh mahkum,be dalile tabid be durtarin naghteye maghz yani faramushi,ghalb taghazaye afve eshgh ra dasht vali hameye aza ba ou mokhale budand,ghalb shoru kard be tarafdari az eshgh,ahay cheshm magar to nabudi ke har ruz arezuye didane chehreye zibayash ra dashti,ey gush magar to nabudi ke dar arezuye shenidane sedayash budi va shoma paha ke hamsihe dar hale raftan eb suyash budid,hala chera inchenin ba ou mokhalefid.
310-Ruzi ma obareh kabutarhayeman ra peyd akhahim kard va mehrabani daste zibaee ra khahad gereft,ruzi ke kamtarin sorud buseh ast va har ensan baraye digari baradarist,ruzi ke digar darhaye khaneshan ra nemibandand.
311-Harfhaee hast baraye nagoftan va arzeshe amighe har kas be andazeye harfhaeest ke baraqye nagoftan dard va ketabhaee niz hast baraye naneveshtan va man aknun be aghaze chenin ketabi resideam ke bayad ghalam ra bekanam va daftar ra pareh konam va jeldash ra be sahebash pas daham va khod be kolbeye bidaro panjereh bekhazam va ketabi ra aghaz konam ke nabayad nevesht.
312-Pul nadare,khune nadare,ghiyafe nadare,mobile nadare,computer nadare vali pule carte internet dareh,hame ja piyade mire akhe mashin nadareh,jok ziyad mige valy jokash khande nadareh,khaily veraje valy mano mibine zabun nadareh,ahang ziyad mikhune valy seda nadareh,zang nemizane akhe vagt nadareh,tipesh ey badak nist valy heykal nadareh,mu dare vali muhash halat nadareh,mige mano dust dare valy mesle inke nadareh,ye zamani mano dasht ama hala manam nadareh,dige dustesh nadaram akhe liyagat nadareh,hame ina dorug bud hagigat nadareh,chon hame midunan ke lahzeham bi oun mani nadare.
313-Dusti mesle istadan ruye simane khise,harchi bishtar bemuni raftanet sakhtar mishe va agar rafti jaye pahat baraye hamishe be ja mimune.
314-Dar khabe naz budam,shabi didam kasi dar mizanad,dar ra goshudam ruye ou,didam gham ast dar mizanad,ey dustane bivafa az gham biyamuzid vafa,gham ba an hameh biganegi har shab be man sar mizanad.
315-Man be do chiz eshgh mivarzam,yeki to va digari vojude to;be do chiz eteghad daram,yeki khoda va digari to;man dar in donya do chiz mikham,yeki to va digari khoshbakhtiye to;man in donya ra baraye do chiz mikhaham,yeki to va digari ba to.
316-Ghanune eshgh"ye pesar ba yek negah az ye dokhtar khoshesh miad va eshgh aval az taraf oun shoro mishe ta jaee ke zendegisho paye eshghesh mizare ama dokhtare harfasho bavar nemikone chon ye chizayee az ghabl dide va shenide,ta dokhtar miyad pesararo bavar kone,pesare delsardo khaste mishe,mire soragh yeki dige,bad ke dokhtare taze tuneste pesararo bavar kone mire tarafesh ama pesararo ba yeki dige mibine,injast ke mige hadsam dorost bud va oun eshtebahiro mikone ke ghablan shenide bud va hame chiz az beyn mire va in ghanun baraye hame tekrar mishe.
317-20 bar didamet,19 bar behet khandidam,18 bar be man akhm kardi,17 bar az dastam khasteh shodi vali 16 bare digeh say kardam va 15 jomleye asheghunaro 14 bar be 13 zabano 12 lahjevo 11 ruz va ruzi 10 bar be komake 9 nafar behet goftam ama to 8 bar ghahr kardi,7 bar surateto az man bargardundi va man 6 bar barat mordam,5 bar ghorbunet raftam,4 abr nazeto keshidam,to 3 bar naz kardi va 2 bar khandidi va junamro be labam resundi ta 1 bar be man begi dustet daram.
318-Man az in faseleha delgiram,delam barane khun darad,miyane baghe tanhaee,sedayat mikonam har shab chera pisham nemiaee,magar ba man nemigofti hadise fasle baran ra chera tanha safar kardi dar in fasle shokufaee,to migofti bedune to delam migirad az darya vali tanha raha kardi mara dar baghe sahraee.
319-Barat mahi shodam ta age mikhay namiram mano bezari tu tonge bolure DELET.
320-Gush kardan ra yad begir,forsatha gah ba sedaye ahesteh dar mizanand.
321-hich ensani doshmane digari nist balkeh moaleme oust.
322-az diruz biyamuz,baraye emruz zendegi kon va be farda omidvar bash.
323-shomareshe danehaee ke dar maghze sib vojud darad kare sadeist ama che kasi mitavanad beguyad ke chand sib az yek daneh be amal miayad?!
324-Man az daricheye cheshmat be aftab residam,sabad sabad gole khorshid az negahe to chidam,be shoghe ruye to az marze aftab gozashtam,be bikaranetarin kahkeshane eshgh residam,be samte roshane eshragh,dideh bar to goshudam,hezar ghafeleye nur dar tavafe to didam,be zire taghe do abruyat ashyaneh gereftam va dar harime negahat kabutaraneh paridam,be pishe paye to afkandam az khiyal kamandi,bedin bahaneh to ra dar kamande khish keshidam,ghasam be naze negahat ke dar ghabileye khuban mesale cheshme to,man chehsme ahovaneh nadidam,agar be zolfe to bastam dele shekasteye khod ra.
325-negah mikoni,vaghte raftan ast,baz ham haman hekayate hamishegi,ey darigho hasrat hamsihegi,nagahan cheghadr zud dir mishavad.
326-Zendegi yani do rakat eshghe nab,zendegi yani negahe aftab,zendegi khorshide por khun asto bas,sayeh lak bide majnun asto bas,zendegi faryade sorkhe badhast,enekase tisheye farhadhast.
327-Zendegi riyazist pas khubiharo jam konim,ghamharo kam konim,shadiharo zarb konim,dardharo taghsim konim,nefratro zire radikal bebarim,dustiharo be tavan beresunim,az ghalbhamun faktor begirim.
328-Eshgh yani khaterate bighobare daftari az shero az atre bahar,eshgh yani yek tamana,yek niyaze zemzeme az asheghi ba suzo saz,eshgh yani cheshme khise maste ou zire baran,daste to dar daste ou,eshgh yani moltaheb az yek negah,ghargh dar golbuseh ta vaghte pegah,eshgh yani atre khejlat.shure eshgh garmiyeh daste to dar aghushe eshgh,eshgh yani"bi to hargez...pas beman"ta sahar az asheghi ba ou bekhan,eshgh yani har che dari nim kon,az barayash ghalbe khod taghdim kon.
329-Kasani ke dir ghol midahand az khosh gholtarin mardoman hastand.
330-say kon tanha bashi zira tanha be donya amadee va tanha az donya khahi raft,bogzar azemate eshgh ra dark nakoni zira anghadr azim ast ke to ra nabud khahad kard,bogzar khaneye eshghat khali az vojud bashad zira agar eshghi dar an manzel konad be viranehaye an rahm nakhahad kard ama agar ashegh shodi say kon tanha yek nafar ra dust dashteh bashi,say kon eshghi ke dari eshghe pak bashad,be khandeye ou bekhand va be geryeye ou gerye kon va tanha baraye eshghe
khod ghadam bardar

تاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

دلم برای کسی تنگ است...
دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است ه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ استتاريخ : ۸۹/۰۷/۲۵ | نویسنده : بی دل

عشق یعنی سالهای عمر سخت

عشق یعنی زهر شیرین بخت تلخ

عشق یعنی خواستن له له زدن

عشق یعنی سوختن پر پر زدن

عشق یعنی جام لبریز از شراب

عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

عشق یعنی لایق مریم شدن

عشق یعنی با خدا همدم شدن

عشق یعنی لحظه های بی قرار

عشق یعنی صبر یعنی انتظار

عشق یعنی از سپیده تا سحر

عشق یعنی پا نهادن در خطر

عشق یعنی لحظه ی دیدار یار

عشق یعنی دست در دست نگار

عشق یعنی آرزو یعنی امید

عشق یعنی روشنی یعنی سپید

عشق یعنی غوطه خوردن بین موج

عشق یعنی رد شدن از مرز اوج

فرزانهمیهن اسکین